Extra budget voor subsidieaanvragen isolatie uit 2020

6 maart 2021

Extra budget voor subsidieaanvragen isolatie uit 2020

Verkiezingsstrijd helpt huiseigenaren die achter het net dreigden te vissen

Huiseigenaren krijgen toch de isolatiesubsidie die zij in 2020 hebben aangevraagd. Ook VvE’s kunnen weer subsidie aanvragen, de regeling wordt binnenkort weer opengesteld.
Minister Ollongren stelt alsnog 70 miljoen euro extra beschikbaar om het uitgeputte budget van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer aan te vullen.

Voor veel huiseigenaren dreigde of was er reeds een afwijzing van de isolatiesubsidie die zij afgelopen jaar aanvroegen. Het budget van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) was overschreden, waardoor ook de subsidie voor VvE’s was stopgezet. Met het extra bedrag worden alle goedgekeurde subsidieaanvragen uit 2020 toegekend. Met het restant wordt de SEEH voor VvE’s in 2021 doorgezet. Gezien de eerdere aanvragen van VVE's is het niet waarschijnlijk dat dat budget geheel zal worden uitgeput. Het zou mooi zijn als dat budget dan bij de ISDE wordt gevoegd.


50 miljoen euro extra subsidieaanvragen

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Ollongren dat woningeigenaren en VvE’s in 2020 veel meer isolatiesubsidie hebben aangevraagd dan er aan budget beschikbaar was. Het gaat om 50 miljoen euro meer dan dat er beschikbaar was gesteld op de begroting. Overigens zou door de samenvoeging met de ISDE in 2021 de totale subsidie worden verlaagd met 56 miljoen. 

Betrouwbaar subsidiebeleid 

Het feit dat de subsidiepot zo snel leeg was laat zien dat veel huiseigenaren bereid zijn verduurzamingsstappen te zetten. Maar ook dat zij dat niet snel zullen doen zonder financiele steun van de overheid.
Door een verschuiving van budgetten in de begroting is het de minister gelukt om het stop-en-go beleid enigzins te verminderen. De vraag is wel welk effect deze verschuiving heeft omdat vooralsnog niet bekend is waar er dan budget wordt weggehaald.

Aanvragen

In het bovenstaande gaat het dus om oude aanvragen, uit 2020. Velen hebben dus al een afwijzing ontvangen op de aanvraag, en -al dan niet- hun project laten doorgaan. 
Huiseigenaren kunnen sinds januari isolatiesubsidie aanvragen via de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). Zie daarvoor ons eerdere bericht hier, waaruit zal blijken dat na de verkiezingen het kabinet weer met hetzelfde probleem zal komen te zitten. Maar dat is aan de formatietafels en ministeries om op te lossen. 
VvE’s kunnen binnenkort weer nieuwe subsidieaanvragen via SEEH indienen. 

Het ministerie van Economische zaken en Klimaat geeft aan dat er op dit moment wordt gewerkt aan het publiceren van het verhoogde subsidieplafond. Zodra dit gebeurd is, kan Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland doorgaan met het afhandelen van aanvragen, waarvoor eerst geen geld beschikbaar was. Aanvragers krijgen een bericht over de status van hun aanvraag. 

Bron: BZK, RVO, Vereniging Eigen Huis, bewerking VOOA. 
Datum: 6 mrt 2021

VEH

Kajsa Ollongren (BZK)