Dick Tommel, oud-voorzitter van de Stichting Spaar het Klimaat, overleden

15 december 2023

Dick Tommel, oud-voorzitter van de Stichting Spaar het Klimaat, overleden

Op 13 december 2023 is Dick Tommel, geboren in Amersfoort (1942), overleden op 81 jarige leeftijd te Soestduinen

Dr. D.K.J. (Dirk Krijn Johannes) Tommel, oud-voorzitter van de Stichting Spaar het Klimaat (waaruit de campagne IK Spaar het Klimaat is voortgekomen), is afgelopen woensdag overleden.

Dit trieste bericht werd ons heden bekend. Dick is 81 jaar geworden. Ons medeleven gaat uit naar zijn partner, kinderen en naaste familie en vrienden.   

Dick Tommel, chemicus, gepromoveerd in 1969, was vanaf het begin tot het einde van de Stichting Spaar het Klimaat, van 2005 tot 2018, voorzitter. Hij organiseerde jaarlijks een viertal bijeenkomsten met kamerleden, branches en bedrijven. Meestal in het hart van de Haagse 'stolp', zodat kamerleden 'tussen de vergaderingen door' aan konden schuiven en vragen konden stellen aan de deelnemers, en antwoorden konden geven op vragen uit de samenleving. De locatie was vaak het perscentrum Nieuwspoort, en het doel was om het overheidsbeleid te evalueren en voorstellen voor verbetering van beleid of maatregelen te agenderen. In 2005 startte het platform met een potentieelberekening van de rendabele aanpak in de verschillende sectoren, in 2010 deed Tommel een compleet voorstel voor wijziging van het beleid. In 2015 liet hij een analyse maken waarom de standaard reactie van politiek en bestuur niet de juiste was en overtuigde hij met de grote voordelen voor overheidsfinancien om een diepgaande renovatie van de gebouwvoorraad met overheidsmiddelen uit te voeren (zie presentatie). Indien deze voorstellen allemaal tijdig zouden zijn overgenomen, was Nederland klaar geweest voor de crisis in de energieprijzen en energiearmoede. 

Bij het afscheidssymposium voor Dick, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in januari 2018, lieten we diverse sprekers aan het woord en sprak hij nog even vurig als bij de start van Spaar het Klimaat, de politiek aan

Dick was een voorzitter en gespreksleider die veel oog had voor de mens én de inhoud. Behalve zeer deskundig qua inhoud kreeg hij door zijn vriendelijke aanpak vele deuren open en werd er goed naar hem geluisterd. 

De stichting was een initiatief van Saint Gobain Isover en werd mede opgericht door Rockwool en Unidek, en werd in de loop van de jaren mede vorm gegeven door Wienerberger, NUON (later Feenstra), Bedrijfsschap Afbouw, VENIN, Saint Gobain Glass/Glassolutions, MODINT/VNTF, Tonzon, Sto Isoned. Xella, Velux in begin, en -in de laatste jaren bij NRP waren trouwe deelnemers aan de ontmoetingen Recticel, Willems Vastgoedonderhoud, Van der Leij Bouwgroep/Q-build, Remeha, Gasterra, Arcadis, VLA, en meer. 

Dick Tommel (foto: KNB)