subsidie energiebesparing Verenigingen van Eigenaars gestopt

4 februari 2021

Potje 12 miljoen leeg, aanvragen niet meer in behandeling

Datum: 3 februari 2021

De subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) stopt met onmiddellijke ingang. De subsidiepot is al leeg. Vereniging Eigen Huis roept demissionair minister Kajsa Ollongren op om alle lopende aanvragen toe te kennen en de subsidiepot aan te vullen.

Ook andere VvE's moeten weer aanvragen kunnen indienen zodat de verduurzamingsplannen van VvE's niet spaak lopen. De regeling stopt twee jaar eerder dan gepland. Vereniging Eigen Huis vindt dat veel te weinig subsidie beschikbaar is gesteld.  

VvE's konden alleen in aanmerking komen voor een subsidie voor energiebesparende maatregelen (zoals isolatie) via de SEEH. De regeling zou tot 31 december 2022 gelden. Het totale budget van de regeling bedroeg slechts 12 miljoen euro. “Veel te weinig", zegt beleidsadviseur Maud Weide van de vereniging. "Zeker als je bedenkt wat de kosten zijn voor VvE’s om energiebesparende maatregelen te nemen.” 

Risico is uitstel of afstel verduurzaming 

Ollongren kondigde op 2 februari aan dat het budget van de SEEH al is overschreden. Gevolg is dat een deel van de tot nu toe ingediende aanvragen wordt afgewezen, zelfs als de 2 miljoen euro subsidie meetelt die eigenlijk bestemd was voor onder meer energieadvies en procesbegeleiding. Nieuwe aanvragen worden niet meer in behandeling genomen. 

Nu pas wordt gesproken over een mogelijke oplossing. “Plannen van VvE’s om te gaan verduurzamen lopen daarom kans op uitstel of zelfs afstel", aldus Weide. “Dit kan niet de bedoeling zijn. Het is juist een goede zaak dat zoveel VvE's aan de slag willen met verduurzaming. Daarnaast komen veel eigenaar-bewoners in VvE's niet in aanmerking voor de ISDE-subsidie en vallen hiermee tussen wal en schip.”