Klimaatfonds met tientallen miljarden krijgt goedkeuring Senaat

20 december 2023

Klimaatfonds met tientallen miljarden krijgt goedkeuring Senaat

7 miljard voor isoleren van woningen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een tijdelijk Klimaatfonds. In totaal moet er ruim 35 miljard vrijkomen voor vergroening van de economie. ‘Een aantal cruciale onderdelen van het oorspronkelijke pakket van Jetten kan nu toch doorgaan’, stelt NVDE-directeur Olof van der Gaag. 

Klimaatfonds van 35 miljard haalt toch de eindstreep

In het pakket zit bijvoorbeeld 7 miljard euro om huizen te isoleren. Volgens Van der Gaag is dat een 'cruciaal besluit'. Daarnaast zijn er miljarden beschikbaar voor investeringen in de energie-infrastructuur, waterstof en geothermie. 

Wel moet er elk jaar worden gealloceerd wie of wat precies recht heeft op het geld. Van der Gaag denkt niet dat de werking van het pakket daarom anders uit gaat pakken. 'Een grote meerderheid heeft toch voor dit pakket gestemd.' Waar de beoogde coalitiepartners niet al te enthousiast zijn over het klimaatpakket, zijn ze dat wél over kerncentrales. 'Dat vind ik wel grappig, want het geld om die centrales mogelijk te maken, is ook onderdeel van het klimaatfonds.'

‘De industrie moet snel van die fossiele energie af, want vanaf 2040 is er geen emissieruimte meer beschikbaar voor de industrie’
Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

Klimaatminister Jetten bepleitte ook een einde aan de regelingen voor fossiele subsidies. Dat einde komt voorlopig niet, nadat CDA en VVD het in de Eerste Kamer toch geen goed idee vonden. Enerzijds omdat er eerst moet worden onderzocht wat de afbouw van die subsidies doet met de concurrentiepositie van de industrie, anderzijds vanwege het handelsperspectief voor de bedrijven. 
 

Het zijn geen gekke argumenten, maar het schiet wel een gat in het bereiken van de klimaatdoelen', zegt de NVDE-directeur. 'De politiek zal wel met een alternatief moeten komen om die doelen toch te halen.'

De verkiezingen hebben het stemgedrag enigszins bepaald, ziet Van der Gaag. Toch stemden CDA en VVD wel – in lijn met Rutte IV – tegen belastingvoordelen voor aardgasgebruik in de glastuinbouw. 'Daar komt ook een CO2-heffing om de verduurzaming aan te jagen, dus het meeste klimaatbeleid hebben ze gesteund.'

partijen die voor de motie van BBB stemden (en dus tegen het voorstel om belastingvoordelen te schrappen waren: 

E.H.J. Heijnen (BBB)
mede ondertekend door J. Bakker-Klein (CDA)
R. Baumgarten (JA21)
P.W. Geerdink (VVD)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
G.A. van Strien (PVV)

De vrijstelling voor het duaal en non-energetisch gebruik van steenkool blijft bestaan. Daarvan wordt de impact nog onderzocht. 'De industrie moet snel van die fossiele energie af, want vanaf 2040 is er geen emissieruimte meer beschikbaar voor de industrie.'

De Eerste Kamer nam besluiten over in totaal 17 belastingwetten. Zie hier voor een overzicht van deze relevante maatregelen. 

Een ander belangrijk besluit betreft het Groeifonds. Lees daarover meer op de site van de Eerste Kamer.

Eugene Heijnen (BBB)

Olof van der Gaag (NVDE)