Energetische renovatie van gebouwen

Energetische renovatie van gebouwen

Renoveren kan je in verschillende gradaties doen. Alleen een ‘ingrijpende energetische renovatie’ is een aanpak die past bij het noodzakelijke terugdringen van het energieverbruik. Bijkomende voordelen zijn: beter binnenklimaat en meer comfort.

Wij verstaan onder ingrijpende energetische renovatie:

  • volledige vervanging van de technische installaties voor verwarming, ventilatie en/of koeling,

  • (na)isolatie van minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving.