Energetische renovatie van gebouwen en zuinig ruimtegebruik

Energetische renovatie van gebouwen en zuinig ruimtegebruik

Renoveren kan je in verschillende gradaties doen. Alleen een ‘ingrijpende energetische renovatie’ is een aanpak die past bij het noodzakelijke terugdringen van het energieverbruik. Bijkomende voordelen zijn: beter binnenklimaat en meer comfort.

Wij verstaan onder ingrijpende energetische renovatie:

  • volledige vervanging van de technische installaties voor verwarming, ventilatie en/of koeling,

  • (na)isolatie van minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving.

Zuinig ruimtegebruik kan op vele manieren. Een duurzame stedelijke vernieuwing betekent dat je allereerst gaat kijken of je in bestaand stedelijk gebied woon- en werkfuncties kunt realiseren. Het transformeren van bestaand, maar leegstaand vastgoed behoort dan tot de hoogste prioriteit. Indien er geen mogelijkheden zijn voor verdichting of hergebruik, zullen gebieden met grote natuurwaarde het minst in aanmerking komen voor nieuwbouw.