ISDE: komend jaar (2024) 591,3 miljoen euro subsidie voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers

25 september 2023

ISDE: komend jaar (2024) 591,3 miljoen euro subsidie voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers

Prinsjesdag: budget 2024 subsidies duurzaam

Via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is komend kalenderjaar 591,3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers.

Het budget van de ISDE-regeling wordt voor de komende jaren in totaal verhoogd met 1,38 miljard euro. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt op Prinsjesdag.

Klimaatfonds
Eerder werd al bekend dat Nederland 735 miljoen euro aan middelen van de Europese Unie (EU) wil inzetten voor de financiering van de ISDE-subsidie.

In de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die op Prinsjesdag is gepresenteerd, staat dat vanuit het Klimaatfonds in totaal 1.383 miljoen euro aan middelen voor de ISDE-regeling beschikbaar komt voor de periode 2023-2028. Na aftrek van de kosten voor de uitvoering van de regeling en de publiciteitscampagne resteert daarbij voor komend kalenderjaar een budget van 591,3 miljoen euro.

Stormloop
In de eerste helft van 2023 vond een stormloop plaats op de ISDE-subsidie waardoor de subsidiepot inmiddels bijna leeg is.

Afgelopen kalenderjaar moest minister Jetten het subsidiebudget voor de ISDE-regeling meermaals ophogen. Uiteindelijk werd vorig jaar voor 308,5 miljoen euro subsidie aangevraagd. Mocht de minister het subsidiebudget dit jaar weer willen verhogen, lijkt dit met het huidige aanvraagtempo in het achterhoofd eind september al nodig te zijn.


210 miljoen extra budget erbij voor 2023

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die verantwoordelijk is voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Door een recordaantal aanvragen dreigde de pot ruim voor het einde van het jaar leeg te raken. Minister Jetten (Klimaat) heeft daarom besloten het budget te verhogen. Er was voor dit jaar in totaal €350 miljoen vrijgemaakt, dat bedrag is dus nu verhoogd naar €560 miljoen.

De ISDE-subsidie wordt jaarlijks beschikbaar gesteld en loopt door tot 2030. Zowel huiseigenaren, VvE’s als bedrijven kunnen in aanmerking komen voor de regeling. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp of isolatiemaatregel. En de energieprestatie daarvan. De indicatieve bedragen staan op de apparatenlijsten op RVO.nl. Voor de aansluiting op een warmtenet geldt een vast bedrag van € 3.325 en voor een elektrische kookplaat € 400.

Meer aanvragen dan verwacht

Het aantal aanvragen voor 2023 is fors hoger dan begin 2023 werd verwacht. Vooral het aantal aanvragen voor subsidie voor warmtepompen is groter dan verwacht. Dit jaar zijn tot op heden bijna 180.000 aanvragen gedaan. Vorig jaar bedroeg het totaal aantal aanvragen over het hele jaar 100.000 (budget 2022: € 325 miljoen). In 2023 is al meer dan € 333 miljoen aangevraagd. Bij particulieren zijn isolerende maatregelen (€ 144 miljoen aangevraagd in 2023) en (hybride) warmtepompen (€ 142 miljoen aangevraagd in 2023) populair.

Na de verhoging van het budget is er tot en met eind dit jaar nog € 226 miljoen beschikbaar voor huishoudens en zakelijke gebruikers. Daarnaast is er binnen de ISDE specifiek voor zakelijke gebruikers in 2023 € 30 miljoen beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Met Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd ook het budget van de ISDE voor de komende jaren te willen verhogen met in totaal €1,38 miljard.

Aanvragen kan via de website van RVO.

Nationaal Isolatieprogramma

De verhoging van het ISDE-budget draagt bij aan de ambities van het kabinet om woningen sneller, slimmer en socialer te isoleren zoals vastgelegd in het Nationaal Isolatieprogramma. Van de circa 40 miljard m3 aardgas die we per jaar in Nederland verbruiken, wordt circa 30 procent gebruikt om woningen en gebouwen te verwarmen, te voorzien van warm water, en om te kunnen koken. Goed isoleren van woningen kan dit gebruik terugdringen en draagt daarmee bij aan de betaalbaarheid van de energierekening en het halen van de klimaatdoelen. De ISDE-regeling sluit verder ook aan op de ambities om het gebruik van de (hybride) warmtepomp te stimuleren.

'Subsidie fossiel gebruik 47 miljard'

De energie-belastingvoordelen (lagere belasting dan voor particulieren) en subsidies (EIA/VAMIL en dergelijke) voor bedrijven zijn vooralsnog nog geen wijzigingen afgesproken, nadat uit onderzoek was gebleken dat het om ca. 37 miljard gaat per jaar. De minister van EZK heeft daarna vastgesteld uit eigen berekeningen dat het zelfs om 47 miljard gaat. 
daarmee zijn de subsidies voor particulieren via teruggave een druppel op de gloeiende plaat.