Woonlastenneutraal koopwoningen verduurzamen

24 augustus 2020

Woonlastenneutraal koopwoningen verduurzamen

Rijksbeleid is onvoldoende: ook afgezwakte doelstelling voor gebouwde omgeving onhaalbaar

Bronnen: PBL | Rapport, Pricewise, Vuyk OO&A

Datum: 24-08-2020 

Uit onderzoek naar de kosten en opbrengsten van de verduurzaming van eigen woningen concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving dat woonlastenneutraliteit voor vrijwel geen enkele eigenaar-bewoner haalbaar is. Voor de meeste huiseigenaren is afwachten op lagere investeringskosten of betere regelingen de aantrekkelijkste optie. Dit onderzoek vergelijkt de huidige energierekening van verschillende soorten huishoudens met de energierekening na verduurzaming vermeerderd met de investeringslasten.

De effecten van verschillende beleids- en financieringsinstrumenten op de woonlasten zijn voor zowel de korte als de lange termijn bekeken. Het gaat bijvoorbeeld om de bestaande terugleververgoeding voor teveel opgewekte stroom uit zonnepanelen en de mogelijk nieuwe gebouwgebonden financiering.

Obstakels voor verduurzaming

Een van de obstakels voor de verduurzaming van woningen is dat de besparingen ook op de lange termijn niet opwegen tegen investering. Eenpersoonshuishoudens hebben met afstand de laagste gemiddelde energierekening, en daarmee ook het kleinste budget voor een woonlastenneutrale verbouwing. Maar ook grootverbruikers - gezinnen met wat oudere kinderen - kunnen hun woning niet zonder meer woonlastenneutraal verduurzamen.

Verder onderzoek

Deze studie maakt deel uit van meerdere publicaties over verduurzaming in de woningmarkt door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Toelichting

Het Planbureau wijst er onder meer op dat de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen, die vanaf 2023 zijn beslag krijgt, het minder aantrekkelijk maakt voor huiseigenaren om geld te steken in verduurzaming van de woning.

Lees ook: Waarom investeren in zonnepanelen nu extra voordeel oplevert – en wat er gebeurt als de salderingsregeling afloopt

“Het volledig wegvallen van de salderingsregeling heeft grote financiële gevolgen. Daar waar veel huishoudens woonachtig in een woning met label D hun woning bij een rentepercentage van 2 procent nog woonlastenneutraal konden verduurzamen tot energieneutraal in combinatie met label B, is dit na het wegvallen van de salderingsregeling voor geen enkel huishoudenstype meer het geval”, aldus het PBL.

Subsidieregelingen voor verduurzaming huis

Gelet op de benodigde investeringen is het handig als huishoudens wel gebruik maken van subsidieregelingen. Online consumentenadviseur PriceWise publiceerde maandag een overzicht van 7 soorten regelingen waar je als huiseigenaar gebruik van kunt maken.

We bespreken ze hieronder in beknopte vorm:


Investeringssubsidie duurzame energie

Dit gaat om een overheidssubsidie om woningen minder afhankelijk te maken van aardgas. Voor 2020 is er een pot van 100 miljoen euro voor subsidie bij de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Daarvan is tot en met juli zo’n 45 miljoen euro gebruikt. 

Vanaf 2021 wordt ook isolatie meegenomen bij de ISDE-regeling. 

Voor warmtepompen en zonneboilers kun je een subsidie krijgen van 500 tot 2.500 euro.


Subsidie energiebesparing eigen huis

Dit gaat om een subsidieregeling voor zaken als dakisolatie en spouwmuurisolatie die bijdragen aan een lagere energierekening. Om in aanmerking te komen moet je minimaal twee soorten isolatiemaatregelen nemen.

Voor particulieren en Verenigingen van Eigenaren geldt in principe dat maximaal 20 procent van de isolatiekosten als subsidie vergoed kan worden. Als tegemoetkoming in coronatijd zijn de subsidiebedragen voor de SEEH tot eind dit jaar tijdelijk verhoogd tot 30 procent.


Lening voor energie besparen bij Nationaal Warmtefonds

Je kunt leningen afsluiten met een looptijd tot 30 jaar voor investeringen om je huis energiezuinig te maken via het Nationaal Warmtefonds. 

Het minimale leenbedrag is 2.500 euro en je kunt maximaal 65.000 euro lenen. 

Een lening mag voor maximaal 75 procent ingezet worden voor de aanschaf van zonnepanelen. De overige 25 procent moet dan aan andere besparingsmaatregelen voor het energieverbruik worden besteed.


Leningen en subsidies via gemeenten en provincies

Veel gemeenten en provincies hebben eigen potjes voor duurzaamheidsleningen. Hiervoor moet je dus kijken of er bij jou in de buurt interessante mogelijkheden zijn.

Via de energiesubsidiewijzer kun je checken of jouw gemeente subsidies of leningen aanbiedt voor verduurzaming van je huis.


Zonnepanelen: saldering en btw

Bij de aanschaf van zonnepanelen kun je op diverse manieren profiteren van subsidies. Zo kun je de btw-kosten van zonnepanelen terugvragen en dat scheelt 21 procent op de aanschafkosten van de panelen.

Zoals hierboven aangegeven kun je via je energieleverancier tot 2023 gebruik maken van de volledige salderingsregeling. Dit houdt in dat je stroom die met zonnepanelen wordt opgewekt kunt wegstrepen tegen stroom die je van je energieleverancier afneemt, tegen reguliere stroomtarief van je leverancier. 

De salderingsregeling wordt vanaf 2023 geleidelijk afgebouwd en verdwijnt vanaf 2030 helemaal. Lees hier wat de gevolgen zijn.


Korting op de hypotheekrente

Sommige banken bieden extra mogelijkheden voor de hypotheek, als je kiest voor duurzame investeringen. 

Zo kun je bij sommige banken een korting krijgen op de hypotheekrente als je door investeringen de energiezuinigheid je woning hebt verbeterd. Lees hier meer over duurzaamheidskortingen.

Ook bieden geldverstrekkers soms de mogelijkheid om een hogere maximale hypotheek te nemen, als je extra investeringen doet in bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie.


Laag btw-tarief voor arbeidskosten isolatie

De overheid biedt een btw-voordeel voor huiseigenaren die kosten maken voor woningisolatie voor daken, vloeren en muren. Het gaat hierbij om het btw-tarief voor de arbeidskosten. Dat ligt op 9 procent in plaats van de gebruikelijke 21 procent.

Dr. Frans Schilder (PBL)

Marieke van der Staak MSc (PBL)