Agnes Mulder krijgt alleen PVV en FvD niet mee in pleidooi voor extra inzet energiebesparing

7 november 2018

Agnes Mulder krijgt alleen PVV en FvD niet mee in pleidooi voor extra inzet energiebesparing

Tweede Kamer op de bres voor energieloketten en openstelling SDE+ voor energiebesparing bij particulieren

Tweede Kamer wil dat miljardensubsidie voor duurzame energie ook beschikbaar komt voor energiebesparing bij particuliere huishoudens

Tweede Kamerfracties VVD, D66, CU, PvdA, SP, GL, DENK, SGP, 50Plus en haar eigen CDA steunden een motie van Agnes Mulder om de eigenaar/bewoner van een woning te helpen, met subsidie uit de grote subsidieregeling voor Duurzame Energie. De regeling wordt in belangrijke mate gevoed door miljarden belasting op de energierekening via de Opslag Duurzame Energie (ODE) en kan alleen worden gebruikt voor grote duurzame energieprojecten. 

Dit naar aanleiding van het kamerdebat over de kabinetsbeoordeling (5 oktober 2018) van de voorstellen voor hoofdlijnen voor een klimaatakkoord (5 juli 2018) op 31 oktober j.l.. 

Eerder in september liet de minister van EZK, Erik Wiebes, weten dat hij weinig reden zag in het openstellen van de miljardenregeling voor energiebesparing, terwijl hij zich wel zorgen maakte over het beperkte aantal aanvragen voor projecten in de SDE.

"Wiebes en Kamer delen zorgen over onvolledige benutting van SDE+" (september 2018, Bron: Energeia)

"De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de onderbenutting van de subsidieregeling SDE+ in 2018. In de voorjaarsronde is dit jaar voor het eerst sinds de SDE+ bestaat minder geld aangevraagd dan er beschikbaar was. Ook Wiebes is naar eigen zeggen “niet helemaal zorgeloos”, maar ziet nog geen reden tot ingrijpen."

NRP Spaar het Klimaat heeft regelmatig ervoor gepleit dat de onderuitputting van de SDE+ (dat gaat om tientallen miljoenen per jaar voor toegekende middelen die niet worden gebruikt om verschillende redenen) niet als "meevaller" voor de minister van Financien zou mogen worden behandeld, maar als "tegenvaller", en in een fonds voor revolverende leningen terecht zou moeten komen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. De reden is dat deze subsidie in belangrijke mate gevuld is met geld van de belastingbetalende burger via zijn energierekening. Die belasting werd geintroduceerd als middel ter bevordering van energiebesparing, maar werd feitelijk enkele jaren na de start van die belasting (REB) naar de staatskas gedirigeerd om te dienen als algemene inkomsten (naast de gasbaten bijvoorbeeld en de btw) voor de rijksoverheid.

Bron: Tweede Kamer

Agnes Mulder