Wachten alle ondernemers tot het laatste moment?

7 juni 2019

Wachten alle ondernemers tot het laatste moment?

Slechts 1% van de bedrijven heeft begin juni haar plan ingeleverd

Bron: Bouwend Nederland

Voor 1 juli 2019 moeten alle bedrijven die meer dan 50.000 KWh verbruiken per jaar aan de RVO melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Uit onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken blijkt, dat nog maar 1% van alle bedrijven dit tot nu toe gedaan heeft.

Voor 1 juli 2019 moeten alle bedrijven die meer dan 50.000 KWh verbruiken per jaar aan de RVO melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Uit onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken blijkt, dat nog maar 1% van alle bedrijven dit tot nu toe gedaan heeft.

Woensdag 5 juni jl. heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat op circa 44.000 adressen hierover een brief bezorgd. Deze adressen zijn bepaald op basis van een selectie op gebouwtype, bouwjaar en gebruiksoppervlakte van gebouwen uit de Basis Administratie Gebouwen (BAG). 
Met gegevens van ECN is bepaald welke gebouwen uit de BAG mogelijk boven de energieverbruiksgrens van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas vallen. Je kunt de brief lezen via deze link.

Bouwend Nederland geeft een webinar om bedrijven en haar eigen leden te informeren. Zie voor meer informatie de website van Bouwend Nederland.