‘Verbouw-voordeel-potje’ corporaties alweer leeg

12 april 2019

‘Verbouw-voordeel-potje’ corporaties alweer leeg

Tempo energetische renovatie nu al omlaag

Corporaties die woningen willen verduurzamen hoeven na 1 juli 2019 niet meer te rekenen op een vermindering van de verhuurdersheffing. De beschikbaar 78 miljoen euro voor dit jaar is namelijk alweer op.

Het Rijk geeft corporaties die woningen met minimaal drie labelstappen verbeteren een korting op de Verhuurdersheffing. Corporaties blijken de weg naar dat belastingvoordeel goed te vinden. Binnen drie maanden is het potje voor dit jaar namelijk alweer op, schrijft minister Ollongren aan de Tweede Kamer.

“Inmiddels (stand 10 april) blijkt er voor 94 miljoen euro aangevraagd te zijn aan heffingsverminderingen voor verduurzaming van huurwoningen.”

Helemaal niets in 2021

Omdat er dit jaar ‘slechts’ 78 miljoen euro beschikbaar is, moet de minister de aanvraagregeling te sluiten vanaf 1 juli. Ze benadrukt dat het geen effect heeft op aanvragen die voor 1 juli 2019 worden ingediend.

Ollongren heeft tot en met 2021 in totaal 156 miljoen euro korting te verdelen, dit jaar 78 en in 2020 eveneens 78 miljoen euro. In 2021 hebben corporaties ‘pech’ gehad. Vanaf 2022 zit er jaarlijks 104 miljoen euro in de kortingspot.

Aedes stelt dat het kabinet op basis van het succes van de regeling beter zou kunnen besluiten er meer geld voor beschikbaar te stellen. De organisatie heeft namelijk steeds voorspeld dat het budget snel uitgeput zou zijn en riep onlangs woningcorporaties nog op om voor 1 juli een beroep te doen op de regeling. Alle ingediende aanvragen worden namelijk gehonoreerd, ook als het budget wordt overschreden.

Regeling pas weer op 1 januari 2022

Minister Ollongren hierover: 'Vanaf 2022 geldt een jaarlijks beschikbaar budget van 104 miljoen euro voor de heffingsvermindering verduurzaming. In het Regeerakkoord is voor de eerste jaren van een lager bedrag uitgegaan. Tot en met 2021 (voor de eerste 3 jaar samen) is er 156 miljoen euro beschikbaar, waarvan 78 miljoen euro in 2019 beschikbaar is om verplichtingen aan te gaan, 78 miljoen euro in 2020 en 0 euro in 2021. Zoals aangegeven is vanaf 2022 voor deze regeling een structureel budget beschikbaar. Gezien het huidige tempo van aanvragen zal het geld voor 2020 per 1 juli 2019 ook zijn aangevraagd, zodat de regeling op zijn vroegst op 1 januari 2022 opengesteld kan worden voor nieuwe aanvragen.'

Zand in de startmotor

NRP Spaar het Klimaat constateert dat deze werkwijze van het ministerie tot verstoring van de markt leidt. Op dit moment loopt de markt al terug door dit soort maatregelen. In tegenstelling tot "het beeld" dat de afgelopen maanden is gepresenteerd door de Klimaattafel Gebouwde Omgeving en door de discussies in de media over de energierekening, 'van-het-gas-af' campagne, is de situatie voor de isolatie-sector, behalve de na-isolatie van spouwmuren wellicht, geen "grote verbouwing" aan de gang. NRP Spaar het Klimaat pleit voor structurele maatregelen in de gebouwde omgeving, herziening van het ambitieniveau: terug naar het niveau van het regeerakkoord (1 Mton CO2 reductie per jaar in plaats van 0,5 MTon/jaar). In de corporatiesector, die als 'startmotor' moet optreden, geen zand in de motor worden gegooid door beperking van de korting op de belasting/heffing.

Brief 21 mei 2019 naar aanleiding van vragen van Tweede Kamer

Energetische renovatie