Urgenda: Klimaatdoel 2020 haalbaar met isolatie en zonnepanelen voor 100.000 huurwoningen

15 februari 2019

Urgenda: Klimaatdoel 2020 haalbaar met isolatie en zonnepanelen voor 100.000 huurwoningen

170 woningcorporaties bieden kabinet ambitieus plan voor verduurzaming van bestaande voorraad aan met Urgenda

Urgenda presenteerde vandaag 40 maatregelen waarmee Nederland in 2020 het Klimaatdoel kan halen. Eén van de maatregelen is de verduurzaming van 100.000 huurwoningen, door na-isolatie en zonnepanelen te installeren.

De Nederlandse Staat moet van de rechter naar aanleiding van de door Urgenda gewonnen rechtszaak ín 2020, 25 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Er is nog een gat van circa 9 megaton tussen de verwachte CO2-reductie en het minimum dat Nederland zichzelf had gesteld als doel. 

Urgenda heeft samen met 170 woningcorporaties een maatregel voorgesteld om 100.000 huurwoningen te verduurzamen. Dat kan met het geld van de zogenaamde 'verhuurderheffing' (die aan de huurder wordt doorberekend en/of tot minder medewerkers bij woningcorporaties leidde (ook verminderde capaciteit tot verduurzaming) of tot verkoop van huurwoningen). Door het (bijna) energie-neutraal maken van woningen daalt de energierekening met 80 tot 100 procent. Ook als de huur iets omhoog gaat na aanpassing van de woning, houdt de bewoner er vanaf de eerste maand geld over. Voor de overheid betekent het dat er ruim 0,2 megaton CO2 bespaard wordt. Door de maatregelen zouden de huurwoningen geen aardgas meer nodig hebben, verbeterd comfort door na-isolatie en met zonnepanelen duurzame elektriciteit opwekken.

Meer informatie treft u hier aan.

Achtergrond

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting – bekend als de verhuurderheffing – bij de woningcorporaties. Dit jaar is dat 1,7 miljard, in 2020 waarschijnlijk 2 miljard. "Dat geld komt van mensen met de kleinste portemonnee en vloeit zo naar de Haagse schatkist, terwijl je deze mensen ook een energieneutraal huis kan geven. En als je daarmee ook de Staat helpt om aan het vonnis van de klimaatzaak te voldoen, dan zou ik de 'tijdelijke' huurdersbelasting meteen afschaffen", aldus Marjan Minnesma, directeur Urgenda. Woningcorporaties kunnen met dat bedrag tot en met 2020, 100.000 woningen extra verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders substantieel verlagen. Zo helpen woningcorporaties en huurders het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2 reductie in 2020 te halen, mét draagvlak.  

Belastingen voor sociale verhuurders

De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak dat dit tijdelijk was, is het kabinet echter vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de huurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden.

Urgendavonnis en 25%

Urgenda biedt het kabinet de komende maanden met vele partners een lijst van 40 concrete maatregelen. Maatregelen waarmee ze de extra 9 Mton, die ze volgens eigen zeggen nog moet dichten, kunnen halen. In 1990 was de uitstoot van broeikasgassen 221 Mton. Dat moet terug met 25% in 2020 naar 166 Mton. Vorig jaar was het nog slechts 13% lager, namelijk 193 Mton. Toch denkt de overheid met het huidige beleid op 21% uit te komen in 2020 en ziet dus nog een gat van maar 9 Mton. 

Marjan Minnesma (Urgenda)