Urgenda: Arrest maakt versnelde verduurzaming woningen weer actueel

22 december 2019

synergie met stikstofbeleid in beperking snelheid en reductie veestapel ook kansrijk

Bron: Vastgoedmarkt, Robert Paling

Projectontwikkeling

Urgenda: Arrest maakt versnelde verduurzaming woningen weer actueel

Op grond van een vandaag uitgesproken oordeel van de Hoge Raad moet de Nederlandse staat extra inspanningen leveren om de CO2-uitstoot in 2020 te verminderen en versnelde verduurzaming van woningen is daarbij één van de opties.

De Hoge Raad bepaalde eerder vandaag dat de Staat verplicht is tot het nemen van maatregelen die ertoe leiden dat de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in 2020 met minimaal een kwart is verminderd ten opzichte van 1990.

In cassatie

Met het arrest van het hoogste rechtscollege van het land is de juridische strijd tussen duurzaamheidsorganisatie Urgenda en de overheid ten einde. De klimaatzaak was wereldwijd de eerste in zijn soort en staat internationaal volop in de belangstelling. In 2015 kreeg Urgenda voor het eerst gelijk van de rechtbank. Het vonnis hield vorig jaar stand voor het hof, maar het kabinet was in cassatie gegaan omdat het van mening is dat niet de rechter, maar de politiek gaat over het tempo waarin de uitstoot dient af te nemen. Door de uitspraak van de Hoge Raad is het vonnis nu definitief.

Bevolking beschermen

De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het hof dat de Staat de verantwoordelijkheid heeft om passende maatregelen te nemen om de Nederlandse bevolking te beschermen tegen de gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering. Het gaat daarbij om ‘extreme hitte, extreme neerslag, de verstoring van eco-systemen en de stijging van de zeespiegel.’

‘De levens, het welzijn en de leefomgeving van velen worden bedreigd, dat doet zich voor een deel nu al voor’, oordeelde De Hoge Raad.  ‘Het argument dat de eigen uitstoot slechts gering is, kan een land daardoor niet ontslaan van de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen.’

Lagere prognose

Minister Wiebes (Klimaat) moest eerder deze week toegeven aan de Tweede Kamer dat het nog moeilijker wordt voor het kabinet de doelen te halen dan gedacht. Uit nieuwe informatie van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de CO2-uitstoot in 2020 waarschijnlijk 20 tot 21 procent lager ligt dan in 1990. Het PBL schatte begin vorige maand nog dat de CO2-uitstoot volgend jaar ongeveer 23 procent lager is dan in 1990. De lagere prognose komt volgens het planbureau onder meer doordat Nederlands gas vanwege de situatie op de energiemarkt aantrekkelijker is.

Noodwetgeving stikstof

Politiek worden de messen geslepen om met extra maatregelen de CO2-doelstelling alsnog te halen. Daarbij worden het sluiten van kolencentrales veelvuldig genoemd, maar ook een drastische beperking van de veestapel. Met name dat laatste punt ligt politiek gevoelig zoals eerder bleek in de aanpak van de stikstofcrisis. Terwijl boze boeren richting het Binnenhof reden keurde de Senaat deze week te elfder ure noodwetgeving goed om onder de meer de bouw van de stikstof klem te verlossen.

Afschaffen verhuurderheffing

Eerder dit jaar kwam Urgenda zelf met een 40-punten plan om de CO2 uitstoot versneld te reduceren. Eén van de punten: een versnelde verduurzaming van 100.000 woningen. Met dit plan maken de milieu-activisten ook vrienden in corporatieland, want Urgenda bepleit samen met de corporaties een afschaffing van de gehate verhuurdersheffing om corporaties meer financiële armslag voor verduurzaming te geven. Minister Ollongren gaf eerder aan dat de investeringsruimte voor de corporaties volgend jaar juist groeit, de heffing ten spijt. Actueel

Eerste publicatie door Robert Paling op 20 dec 2019

Laatste update: 21 dec 2019