Uitstel dreigt weer voor energielabel dat voldoet aan EU-wet en regelgeving

2 december 2020

Uitstel dreigt weer voor energielabel dat voldoet aan EU-wet en regelgeving

Sinds 2010 voldoet de nederlandse wetgeving niet aan de Europese regels voor energieprestaties van bestaande gebouwen

Bronnen: ANP en Bouwnieuws | Bewerkt door VOOA

Geplaatst: 2-12-2020

De invoering van het nieuwe energielabel voor huizen moet worden uitgesteld. Dat adviseert het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) het kabinet op basis van onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).
Volgens het adviesorgaan is de meerwaarde van het nieuwe 'expertlabel' ten opzichte van het huidige eenvoudige energielabel niet voldoende aangetoond.

Een energielabel is nodig als een huiseigenaar zijn woning wil verkopen of verhuren. In de plannen van het kabinet moet bij de aanvraag van een energielabel vanaf 1 januari 2021 een expert langskomen. Nu kan dat nog digitaal, voor zo'n 10 euro, maar in de nieuwe situatie zouden de kosten fors stijgen.

De ATR schat dat de kosten van een expertlabel tien tot twintig keer zo hoog zijn. "Hoewel het expertlabel mogelijk tot meer energiebesparing kan leiden, staan de baten niet in verhouding tot de hogere kosten", aldus het ATR.

Een deel van de Tweede Kamer wil een stokje voor steken voor de invoering van het nieuwe energielabel. VVD en CDA dienden onlangs een voorstel in om het digitale energielabel beschikbaar te houden. Over dat voorstel wordt later deze maand gestemd.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) adviseert huiseigenaren vanwege de onzekerheid rond het label om voor het eind van het jaar het huidige goedkope energielabel aan te vragen. Dat blijft tien jaar geldig. VEH uitte al eerder bezwaren tegen het energie label. De vereniging, die haar business model heeft gebaseerd via lidmaatschapscontributies, bouwtechnokeuringen, magazine Eigen Huis, ziet geen belang bij een energielabel zolang het gros van de huiseigenaren daar geen trek in heeft.

FedEC, de branchevertegenwoordiging van de energieprestatieadviseurs, staat wel achter de invoer van het het nieuwe expertlabel.

Nederlandse regelgeving staat al jaren onder Europese druk, door een ingebrekestellingsprocedure vanuit de Europese Commissie. De jaarlijkse boete aan Nederland wegens het niet invoeren van deze europese wetgeving, bedroeg ca. 90 miljoen euro per jaar (in 2012 had deze regel ingevoerd moeten zijn), en wist het minsterie nog steeds te vermijden door verbeteringen te beloven. Die kosten zijn niet meegenomen in de studie van EIB en ATR.