Van de twee miljoen ondernemingen hebben 44 duizend het wettelijk verplicht energiebesparingsplan ingeleverd

8 januari 2020

Informatieplicht energiebesparing: rapportages ingediend

ODe Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meldt dat per eind 2019 voor iets meer dan 44 duizend bedrijfslocaties een rapportage is ingediend over welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd en welke nog gepland zijn. 

De Kamer van Koophandel meldde dat per 1 januari voor het eerst in Nederland de grens is gepasseerd van 2 miljoen ondernemingen zijn ingeschreven (bron: KVK).

Veel van deze ondernemingen betreft ZZP-ers en bedrijven die onder de grens van 50 duizend KWh/jaar verbruiken (of 25 duizend m3 gas). RVO verwachtte per 1 juli 2019 tussen 50 en 60 duizend rapportages. Op dat moment waren slechts 22 duizend ontvangen. Ondernemers kunnen een boete krijgen bij het nalaten van deze wettelijke verplichting die al tientallen jaren bestaat maar lange tijd nauwelijks werd gehandhaafd.

De informatieplicht is onderdeel van de Wet milieubeheer en is ontwikkeld door het Rijk, het bedrijfsleven (MKB-Nederland en VNO-NCW) en gemeenten (VNG). Om bedrijven en instellingen hierbij te kunnen ondersteunen en om de afspraken uit het Energieakkoord te halen, is in samenwerking met het bedrijfsleven en het bevoegd gezag de informatieplicht voor uitgevoerde energiebesparende maatregelen bedacht. Led-verlichting behoort tot de populairste maatregelen die bedrijven melden uit te voeren in het kader van de informatieplicht.

Energy Efficiency Richtlijn 
Ruim 44 duizend bedrijfslocaties hebben dus inmiddels gerapporteerd. De informatieplicht biedt gemeenten en omgevingsdiensten meer inzicht in de energiebesparende maatregelen die bedrijven nemen, waardoor de toezichtstaak effectiever kan worden uitgevoerd. Bedrijven met een auditplicht onder de Energy Efficiency Richtlijn (EED) hadden tot en met 5 december 2019 uitstel van de informatieplicht energiebesparing.

Bedrijven en instellingen hebben volgens RVO de gevraagde gegevens veelal zorgvuldig aangeleverd. Uit de rapportages blijkt dat meer dan de helft van de toepasselijke maatregelen al volledig is doorgevoerd. Circa 15 procent van de erkende maatregelen moet nog door de bedrijven worden uitgevoerd. De meest getroffen maatregelen zijn -nog altijd- het aanbrengen van led-verlichting en het isoleren van spouwmuren. Bedrijven die nog niet hebben gerapporteerd, zullen door hun bevoegd gezag (gemeente) worden aangesproken en riskeren uiteindelijk een dwangsom.

Het verbruik waarover is gerapporteerd, komt overeen met het gemiddeld gasgebruik van circa 1,3 miljoen vierpersoonshuishoudens (2,1 miljard kubieke meter) en het elektriciteitsverbruik van gemiddeld 3,7 miljoen vierpersoonshuishoudens (16,5 miljard kilowattuur).

Bij het niet naleven van de informatieplicht, danwel het niet uitvoeren van de energiebesparingsmaatregelen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend, kunnen dwangsommen worden opgelegd, stillegging van het bedrijf, publicatie van het niet nakomen van de wet, en boetes tot 6 maanden celstraf, taakstraffen of ruim 20 duizend euro geldstraf (bron: Infomil)

Bron: LED Magazine, KVK, RVO, Infomil

auteurs: Edwin van GastelMarco de Jonge Baas, Ernst Vuyk