Samenwerkingsprogramma van start om de energietransitie te versnellen

8 december 2020

Zelfs de lagere doelstelling dan in het regeerakkoord wordt weer niet gehaald

Mensen Maken de Transitie.
 

Dat is de naam van een leer- en innovatieprogramma dat van start gaat.

Het programma moet de verduurzaming van bestaande woningen gaan versnellen.

Door een betere ketensamenwerking, slimmere productieprocessen en (bij)scholing van werknemers wordt het straks eenvoudiger om hele wijken in één keer aan te pakken.

Mensen Maken de Transitie is een initiatief van onder meer Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, 4TU en FNV.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het programma.

Bron: BZK, 2-12-2020

Kajsa Ollongren (Min. BZK)