RLI: Gebouwde omgeving in 2035 energieneutraal

30 september 2015

RLI: Gebouwde omgeving in 2035 energieneutraal

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur komt met opvallende versnelling in de gebouwde omgeving

De Raad voor de Leefomgeving heeft in een advies aan de regering gesteld dat, om in 2050 een klimaatneutrale energievoorziening te realiseren, de gebouwde omgeving al in 2035 energieneutraal moet zijn. In de gebouwde omgeving is het technisch en economisch potentieel, in ieder geval theoretisch, te realiseren. Het advies van de RLI ligt daarmee vrijwel in lijn met de visie, missie en doelstellingen van de themawerkgroep NRP Spaar het Klimaat. U leest het volledige advies hier.