NVDE en Holland Solar willen extra subsidie voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie vanwege coronacrisis

28 april 2020

NVDE en Holland Solar willen extra subsidie voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie vanwege coronacrisis

2 van de 3 projecten voor duurzame energie vallen stil

Bron: Solarmagazine, 27 april 2020

De NVDE en Holland Solar vragen de Rijksoverheid om bovenop de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) een extra subsidie beschikbaar te stellen voor isolatie, zonneboilers en warmtepompen.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) meldde op basis van een inventarisatie onder haar leden dat bij 2 op de 3 bedrijven die actief zijn in duurzame-energieprojecten stilvallen door de uitbraak van het COVID-19-virus.

Praktische maatregelen
Uit een tweede enquête van de NVDE blijkt dat bijna alle bedrijven een licht tot zeer groot negatief effect op de klimaatdoelen verwachten. De belangrijkste redenen zijn het wegvallen van de vraag en het stagneren van projecten. Met snelle maatregelen kan de duurzame-energiesector volgens de NVDE aan de slag blijven.

‘De regering pleit voor het combineren van economisch herstel met de energietransitie en neemt ook tal van praktische maatregelen’, aldus NVDE-directeur Olof van der Gaag. ‘De NVDE is daar blij mee en wil dat graag ondersteunen en versterken.’

Extra subsidie: ‘snelle beslissersbonus’
De organisatie presenteert – samen met haar leden en aangesloten brancheorganisaties zoals Holland Solar en de Vereniging Warmtepompen – om die reden een reeks voorstellen die de energietransitie en het economisch herstel kunnen versnellen.

De NVDE stelt voor om de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) te versimpelen. Bewoners zijn nu verplicht om 2 maatregelen te nemen om subsidie te krijgen. ‘Wij stellen voor om die eis tijdelijk te laten vallen, omdat elke maatregel telt en omdat de isolatiesector merkt dat de omzet door coronaonzekerheid zeer fors terugloopt. Dit helpt om de drempel voor verduurzaming te verlagen.

Daarnaast stelt de organisatie voor om eenmalig een ‘snelle beslissersbonus’ in te voeren voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers. Iedereen die voor 1 juli 2020 een offerte tekent en voor september uit laat voeren, krijgt dan een extra premie boven op de bestaande  subsidiemogelijkheden voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf via de ISDE. Ook woningcorporaties zouden een ‘snelle-actie-bonus’ moeten krijgen. Woningcorporaties die nog voor 1 juli extra klussen voor verduurzaming in de markt zetten, krijgen bijvoorbeeld korting op de verhuurdersheffing.

Corona-tijden: doorwerken waar dat veilig kan
De NVDE deed al in het kader van de Corona-crisis diverse voorstellen om de schade aan de energietransitie te beperken. Zij bepleitte dat projecten door moeten gaan als dit kan zonder besmettingsgevaar. De NVDE moedigde verder regio’s en gemeenten aan om te zorgen dat vergunningen geen vertraging oplopen en dat ook het werk aan de Regionale Energiestrategieën (RES) en Transitievisies Warmte doorgaat.

De energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds kan volgens de organisatie helpen om op korte termijn de vraag aan te jagen. Een andere optie is om de btw op arbeid tijdelijk te verlagen, terug naar 6 procent (Red.: hier wordt waarschijnlijk 9 procent bedoeld, voorheen was dit 6%). Dit maakt arbeidsintensieve dienstverlening goedkoper, zoals het verduurzamen van woningen. De realisatietermijn voor afgegeven subsidiebeschikkingen zou bovendien langer moeten worden gemaakt voor projectontwikkelaars die nu buiten hun schuld vertraging oplopen; een maatregel waar Holland Solar halverwege maart al voor pleitte bij de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

NVDE

Solar Magazine