Noord Nederlanders vragen tot nu toe het meest subsidie aan

20 januari 2020

Noord Nederlanders vragen tot nu toe het meest subsidie aan

Gemeenten verschillen sterk in aanvullende regelingen: koplopers Nijmegen en Sint Antonis

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis voor isolatiemaatregelen (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie voor duurzame energieopwekking (ISDE) zijn vooral populair in Noord-Nederland.

De subsidies worden met name in de noordelijke provincies aangevraagd, zoals Groningen en Friesland. Dat blijkt uit een analyse door Vattenfall van alle Nederlandse energiesubsidies en aanvragen.

Sint Anthonis en Nijmegen
Naast de 2 landelijke regelingen om de woning te verduurzamen, kunnen huiseigenaren vaak ook een gemeentelijke subsidie hiervoor aanvragen. Het aantal regelingen blijkt per gemeente volgens het onderzoek sterk te verschillen. Waar ruim de helft van de Nederlandse gemeenten (59 procent) geen aanvullende subsidies biedt voor verduurzaming van de woning, loopt het aantal regelingen in andere gemeenten op tot 4.

In de gemeenten Sint Anthonis en Nijmegen wordt verduurzaming op lokaal niveau het meest gestimuleerd. Inwoners kunnen hier 4 gemeentelijke subsidies aanvragen, onder meer voor groene daken of het aanschaffen van zonnepanelen. Ook in grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam wordt energiebesparing gestimuleerd met 3 lokale subsidies.

Warmtepompen
In gemeenten werden per 10.000 huishoudens gemiddeld 51 subsidieaanvragen toegezegd. De meeste aanvragen werden op Ameland ingewilligd. Per 10.000 huishoudens werden daar 426 aanvragen afgehandeld, waarvan 78 procent voor warmtepompen.

Gemiddeld werden er per 10.000 huishoudens 28 SEEH-subsidieaanvragen ingediend bij een gemeente. Aa en Hunze stimuleert isolatie relatief gezien het meest. Hier werden per huishouden namelijk subsidies aangevraagd voor bijna 5 keer meer energiebesparende maatregelen dan landelijk gemiddeld (139).

Door Els Stultiens, bewerkt door Ernst Vuyk

Bron: Solar Magazine, 20-1-2020

Friesland campagne Spaar het Klimaat