ISDE: fors minder subsidieaanvragen warmtepompen en zonneboilers, isolatie pakt koppositie

21 april 2021

Voor isolatiemaatregelen is door consumenten circa 7,1 miljoen euro subsidie aangevraagd in eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 is er via de vernieuwde Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) fors minder subsidie aangevraagd voor warmtepompen en zonneboilers. Isolatie gaat aan kop.

Waar vorig jaar in het eerste kwartaal 25 miljoen euro subsidie werd aangevraagd via de ISDE-regeling, is er nu pas voor 15,6 miljoen euro subsidie aangevraagd. Daarbij moeten 2 belangrijke kanttekeningen gemaakt worden. In de eerste helft van 2020 was er sprake van een overgangsregeling voor particulieren die een biomassaketel of pelletkachel kochten en werden sommige aanvragen opnieuw ingediend vanwege budgetuitputting in 2019. Tweede kanttekening is dat dit kalenderjaar 2 nieuwe technologieën aan de vernieuwde ISDE-regeling zijn toegevoegd, te weten aansluitingen op warmtenetten en isolatiemaatregelen.

Budgetclaim zonneboilers gedaald
Waar zonneboilers in de eerste 3 maanden van 2020 goed waren voor 8,3 procent van het geclaimde budget, oftewel 2,1 miljoen euro subsidie, is dat absolute aandeel in het eerste kwartaal van 2021 fors lager. In de periode januari-maart 2021 waren zonneboilers weliswaar goed voor 9,9 procent van het geclaimde budget, maar slechts voor iets minder dan 700.000 euro. Daarbij gaat het om circa 420.000 euro subsidie voor particulieren en circa 260.000 voor zakelijke aanvragers.

Voor isolatiemaatregelen is door consumenten circa 7,1 miljoen euro subsidie aangevraagd. Warmtepompen waren bij consumenten goed voor 3,9 miljoen euro subsidieaanvragen. Daarmee moeten warmtepompen voor het eerst in de geschiedenis van de ISDE-regeling de koppositie onder particuliere aanvragers afstaan. Het subsidiebudget voor 2021 bedraagt 124 miljoen euro voor investeringen in warmtepompen, zonneboilers, isolatie en warmtenetten.

Aantal aanvragen
Onderstaande tabellen bevatten het aantal subsidieaanvragen en het aantal hiermee gemoeide apparaten, alsook de verdeling per technologie.

ISDE

Particulieren

Zakelijke markt

Totaal aantal aanvragen

Totaal aantal apparaten

Januari 2020

6.385 aanvragen

12.595 apparaten

605 aanvragen

1.874 apparaten

6.990 aanvragen

14.469 apparaten

ISDE

Particulieren

Zakelijke markt

Zonneboiler

3,7 procent

6,2 procent

Warmtepomp

34,1 procent

93,8 procent

Isolatie

62,1 procent

-

Warmtenet

0,1 procent

-

Bron: Solar magazine, 21 april 2021