HIER Opgewekt onderzoek naar Zonne-energie en Erfgoed

7 maart 2019

HIER Opgewekt onderzoek naar Zonne-energie en Erfgoed

Hoe kan erfgoed bijdragen aan de opwekking van zonne-energie?

De energietransitie heeft impact op de gebouwde omgeving en landschap. Individuele monumenten, beschermde stadsgezichten, cultuurlandschappen en landgoederen zijn een belangrijk voor de beleving van de omgeving. In opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft HIER opgewekt een advies opgesteld hoe erfgoed kan bijdragen aan de opwek van zonne-energie.

Het rapport is interessant voor iedereen die zich interesseert in verduurzaming van bestaand erfgoed, monumenten en monumentale landschappen. Het rapport kunt u hier downloaden.

Indien u eigenaar bent van een monument, kunt u met behulp van deze publicatie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed plannen maken voor zonne-energie.

Bron: Hier Opgewekt, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed