Gemeenten overvragen subsidieregeling BZK energie-campagnes

1 februari 2021

Gemeenten overvragen subsidieregeling BZK energie-campagnes

Veel enthousiasme voor energiebesparing woningen

Toen de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) op 16 november 2020 openging was het budget binnen een dag overvraagd. Men had de regeling opengesteld tot 21 maart 2021 en gemeenten zouden de plannen moeten uitvoeren voor 1 juli 2022. 
Vanwege het grote enthousiasme heeft minister Ollongren (BZK) het budget van de regeling daarna opgehoogd van € 70 naar € 100 miljoen. Maar zelfs dat budget is nu overvraagd. Volgens onze informatie is er bijna 130 miljoen aangevraagd en zullen dus ca. 60 gemeenten achter het net vissen. De aanvragen werden/worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Door de ophoging met 30 miljoen kunnen straks ongeveer 60 gemeenten extra aan de slag. Met alle gemeentelijke voorstellen samen kan straks in ruim 1 miljoen woningen energie bespaard worden, maar meestal blijft onbekend hoeveel energie daadwerkelijk wordt bespaard met deze campagnes.
Van de einddoelgroepen van de nieuwe regeling woont circa 60% in een huurwoning. Bij de eerdere regeling RRE, waar 220 gemeenten aan deelnamen voor in totaal € 87 miljoen, waren huurders uitgesloten. In de nieuwe regeling moeten juist meer dan 50% van de betrokken woningen huurders zijn. De gemeenten zijn nog druk bezog met de uitvoering van de RRE projecten. Een lijst van gemeenten die budget hebben ontvangen van de Rijksoverheid, en hoeveel, kunt u opvragen via Info@ernstvuyk.com. De lijst met toegekende RREW projecten is nog niet bekend (13-02-2021).

Stimuleren huurder en eigenaren

Een gemeente kan met de RREW huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen in hun woning. Zo vermindert de CO2-uitstoot en verlagen woonlasten. De huurders en eigenaar-bewoners worden zich ook bewust(er) van hun mogelijkheden om energie te besparen. Het gaat om kleine energiebesparende maatregelen in huis en om advies over vervolgstappen zoals vloer- en gevelisolatie.

Bronnen: RVO, Vastgoed belang. Redactie: VOOA.

Update 26 mei (aanvullend bericht over gemeente Zevenbergen, als voorbeeld van het effect dat 'stop-en-go-regelingen hebben op het gedrag van de doelgroep)

"Geen collectieve energiebesparende actie voor Moerdijkse huurders

ZEVENBERGEN – Het was de bedoeling dat huurders in de gemeente Moerdijk dit jaar konden profiteren van de mogelijkheid om collectief met korting energiebesparende maatregelen te nemen, maar dat gaat niet door. De gemeente had daarvoor een aanvraag ingediend voor het Rijksbudget vanuit Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), maar deze subsidieaanvraag is afgewezen.

De subsidiepot bleek na één dag al leeg. Vorig jaar profiteerden meer dan 1.000 woningeigenaren van de mogelijkheid om met energiebesparende maatregelen te nemen. Verder kochten bijna 4.000 huiseigenaren kochten energiebesparende producten voor de waardebon die ze van de gemeente toegestuurd kregen. Beide acties zijn samen goed voor een CO2-reductie van naar schatting 952 ton per jaar. 

De RREW financiert activiteiten voor woningeigenaren om energie te besparen in hun woning. Gemeenten konden inschrijven voor een bijdrage uit deze regeling om daarmee huiseigenaren te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen in hun huis. Moerdijk ontving een bedrag van ruim 4 ton euro. Daarmee werd onder andere een collectieve inkoopactie voor grote energiebesparende maatregelen en zonnepanelen voor woningeigenaren gefinancierd en een waardebonactie voor energiebesparende producten voor alle huiseigenaren.

Nieuwe aanvraag

Helaas voor huurders is dit dus niet mogelijk, maar Brummans geeft niet op: “We blijven met de woningcorporaties kijken hoe we ook huurders kunnen ondersteunen bij energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. En wanneer de RREW opnieuw wordt opengesteld dienen we natuurlijk meteen een nieuwe aanvraag in.”

Bron: internetbode. Auteur: Monique Jansen (woensdag 26 mei 2021)