Energiezuinige woning wordt beter bereikbaar voor starter op woningmarkt

1 november 2018

Extra hypotheek van 15 a 25 duizend euro voor zeer energiezuinige en NOM-woningen mogelijk

Nibud advies

Het Nibud, hét kenniscentrum voor de huishoudportemonnee, adviseerde de minister van Binnenlandse Zaken om de huidige uitzondering voor NulopdeMeter-woningen te splitsen in twee categorieën. Dit advies wordt opgevolgd met een aanpassing van de Regeling hypothecair krediet. Voor het verstrekken van een hypothecair krediet voor de financiering van een woning met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul, kan een bedrag van € 15.000 buiten beschouwing worden gelaten voor de berekening van de financieringslast. Er hoeft dan geen energieprestatiegarantie te worden verstrekt. 

Er is bij een woning met een EPC of energie-index gelijk aan of kleiner dan 0 voldoende zekerheid dat deze daadwerkelijk zeer energiezuinig is en de extra leenruimte verantwoord is.

Voor NulopdeMeter-woningen kan een bedrag van € 25.000 buiten beschouwing worden gelaten voor de berekening van de financieringslast. Voor die woning dient dan wel een energieprestatiegarantie te worden afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar.