Energiebelasting evaluatie en vooruitblik 2030

21 april 2021

Energiebelasting evaluatie en vooruitblik 2030

Evaluatie energiebelasting: zorg voor duidelijkheid tariefontwikkeling

Bied duidelijkheid over de ontwikkeling van fiscale regelingen en belastingen van energiedragers. Dat is een van de aanbevelingen uit de evaluatie van de energiebelasting die staatssecretaris Vijlbrief naar de Tweede Kamer stuurde.

Doel van de evaluatie is het beoordelen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van fiscale regelingen in de EB, een evaluatie van de EB als geheel, de tariefstructuur en het onderzoeken van de interactie van de EB met de energietransitie. Een van de aanbevelingen is om duidelijkheid te bieden over de ontwikkeling van fiscale regelingen en belastingen van energiedragers. Bedrijven kunnen verrast worden door wijzigingen als gevolg van politieke keuzes.

Vijlbrief wil de huidige dubbele energiebelasting bij energieopslag achter een zelfstandige grootverbruikersaansluiting wegnemen per 1 januari 2022. Verder schrijft de staatssecretaris in zijn brief dat het ministerie van I&W PWC heeft gevraagd een onderzoek te doen naar het maatschappelijk belang en het potentieel van bi-directioneel laden en knelpunten en oplossingsrichtingen in wet- en regelgeving.

Bron: Taxence, Anne-Marie Noordenbos

Datum: 21-4-2021

Hans Vijlbrief (Financien)