Eerste vier maanden 2021 één derde minder ISDE-subsidie aangevraagd dan zelfde periode 2020

13 mei 2021

Eerste vier maanden 2021 één derde minder ISDE-subsidie aangevraagd dan zelfde periode 2020

Dakisolatie populairst, rest voor voor zonneboilers, isolatie en warmtepompen

Datum: 13 mei 2021

In de maand april 2021 is voor onder meer zonneboilers, isolatie en warmtepompen 7,1 miljoen euro subsidie aangevraagd bij de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). Isolatie leidt (opnieuw) de dans. Zonneboilers dalen aanzienlijk in de aanvragen.

Waar vorig jaar in de eerste 4 maanden van het kalenderjaar 32,5 miljoen euro subsidie werd aangevraagd via de ISDE-regeling, is er nu pas voor 22,7 miljoen euro subsidie aangevraagd. Belangrijke kanttekening is dat dit kalenderjaar 2 nieuwe technologieën aan de vernieuwde ISDE-regeling zijn toegevoegd, te weten aansluitingen op warmtenetten en isolatiemaatregelen. ​

Subsidiebudget
Het subsidiebudget voor 2021 bedraagt 124 miljoen euro voor investeringen in warmtepompen, zonneboilers, isolatie en warmtenetten. Dit budget is bestemd voor particulieren en zakelijke gebruikers. Voor zakelijke gebruikers geldt dat zij niet in aanmerking komen voor investeringen die betrekking hebben op isolatie en warmtenetten.

Bovendien is er een aanvullend subsidiebudget van 40 miljoen euro voor investeringen in windturbines en zonnepanelen door zakelijke gebruikers.

1 miljoen euro voor zonneboilers
Zonneboilers zijn tot nu goed voor 1 miljoen euro subsidieaanvragen. Door particulieren is voor 600.000 euro subsidie aangevraagd - oftewel 3,5 procent van het door consumenten geclaimde subsidiebudget - en bij zakelijke aanvragers zijn zonneboilers goed voor 400.000 euro subsidie oftewel 7,1 procent van het geclaimde budget. 

Vorig jaar werd in de eerste 4 van maanden van het jaar nog voor 3,1 miljoen euro subsidie aangevraagd voor zonneboilers.

Aanvragen consumenten groeien
Onderstaande tabel bevatten het aantal subsidieaanvragen en het aantal hiermee gemoeide apparaten. Wat opvalt dat is in de maand april door consumenten fors meer subsidieaanvragen zijn gedaan. Waar in het eerste kwartaal het gemiddeld aantal aanvragen per maand op 2.128 lag, is dit in april met 57 procent gegroeid tot 3.339 aanvragen. Bij zakelijke aanvragers is het aantal aanvragen juist met 8 procent gedaald tot 187 aanvragen.

ISDE

Particulieren

Zakelijke markt

Totaal aantal aanvragen

Totaal aantal apparaten

Januari-maart 2021

6.385 aanvragen

12.595 apparaten

605 aanvragen

1.874 apparaten

6.990 aanvragen

14.469 apparaten

April 2021

3.339 aanvragen

6.812 apparaten

187 aanvragen

485 apparaten

3.526 aanvragen

7.297 apparaten

Totaal

9.724 aanvragen

19.407 apparaten

792 aanvragen

2.359 apparaten

10.516 aanvragen

21.766 apparaten

Onderstaande tabel bevat de subsidieclaim van de verschillende technologieën bij particulieren en in de zakelijke markt.

ISDE

Particulieren

Zakelijke markt

Zonneboiler

600.000 euro 

400.000 euro

Warmtepomp

5.400.000 euro

5.200.000 euro

Isolatie

11.100.000 euro

N.v.t.

Warmtenet

< 100.000 euro

N.v.t.

Totaal

17.100.000 euro

5.600.000 euro

11,1 miljoen euro naar isolatie
In de maand april werd door particulieren voor 4 miljoen euro subsidie aangevraagd voor isolatiemaatregelen; zakelijke aanvragers kunnen geen subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen. Waar warmtepompen bij de oude ISDE-regeling veruit de populairste maatregel was, is dat sinds dit kalenderjaar isolatie. 65 procent van het door consumenten geclaimde subsidiebudget gaat naar isolatiemaatregelen. De subsidie die in het verleden daarvoor soms beschikbaar was, is opgeheven.

​Het gaat om 11,1 miljoen euro subsidie die als volgt verdeeld is over de verschillende typen isolatie.

Type isolatie

Geclaimd ISDE-budget

Dakisolatie

3,5 miljoen euro

HR++ glas

1,8 miljoen euro

Spouwmuurisolatie

1,7 miljoen euro

Gevelisolatie

1,4 miljoen euro

Vloerisolatie

1,3 miljoen euro

Triple glas

1,0 miljoen euro

Bodemisolatie

0,3 miljoen euro

Vloer- in combinatie met bodemisolatie

< 0,1 miljoen euro

Zolder-/vlieringsisolatie

< 0,1 miljoen euro

ISDE: woningeigenaren mogen subsidie zonneboilers en warmtepompen combineren met lokale subsidies

Datum: 29 april

Woningeigenaren mogen sinds 21 april de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers combineren met een subsidie van hun gemeente of provincie.

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) – die belast is met de uitvoering van de subsidieregeling – bleek aan het begin van het kalenderjaar na de uitbreiding van de ISDE dat een aantal gemeenten en provincies voor sommige maatregelen een aanvullende subsidie bieden.

Niet voor zakelijke aanvragers
Dit stuitte vervolgens op een probleem dat de ISDE stapelen met andere subsidies niet mogelijk maakte. Daarom is besloten de regeling op dit punt te wijzigen. Voor zakelijke aanvragers blijft het stapelen van ISDE met andere subsidies echter niet toegestaan.

Dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor woningeigenaren nu het stapelen van subsidie mogelijk maakt, is omdat men verwacht dat eigenaar-bewoners in dit geval spoediger van start zullen gaan met een investeringsproject. Dit omdat die investering dan niet uitsluitend afhankelijk is van de ISDE-subsidie die pas na realisatie van het investeringsproject verstrekt wordt. Voor eigenaar-bewoners zal een investering dus aantrekkelijker worden indien zij voorafgaand aan de aanvraag van ISDE-subsidie ook gebruik kunnen maken van bij gemeenten, provincies, waterschappen en openbare lichamen beschikbare extra subsidieruimte. 

Bronnen: Solar Magazine, RVO, Vuyk OO&A (edit)