Corporaties moeten afwegen: nieuwbouw of verduurzamen bestaande bouw

29 maart 2019

Corporaties moeten afwegen: nieuwbouw of verduurzamen bestaande bouw

Of allebei een beetje

Uit antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken op vragen van Koerhuis (VVD) en Van Eijs (D66) blijkt dat “indien corporaties de ruimte voor additionele investeringen niet inzetten voor nieuwbouw, maar voor woningverbetering kan hier volgens de meest recente IBW (2018) € 13,9 miljard worden ingezet. Het treffen van verduurzamingsmaatregelen valt onder deze categorie.”

Van Eijs (D66)