Buitenzonwering, een groene tuin en klimaatgedrag helpen het hoofd koel te houden

24 juli 2018

Buitenzonwering, een groene tuin en klimaatgedrag helpen het hoofd koel te houden

RIVM stelt hitte-plan in werking

Het RIVM heeft het zogenaamde 'hitteplan' in werking gesteld wegens de aanhoudend hoge temperaturen. Oververhitting leidt, zo is aangetoond, tot een hogere sterfte bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Met name deze kwetsbare groepen, kinderen en huisdieren verdienen extra aandacht in de komende dagen. Iedereen wordt gevraagd om extra zorgzaam te zijn.

Het klimaat verandert

Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag, en meer droogte perioden. Dat is al lange tijd bekend. 

Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van mensen, leefbaarheid van buurten, comfort in woningen en gebouwen, op de arbeidsproductiviteit, en leidt dit tot economische schade. In steden treedt het zogenaamd "hitte-eiland"-effect op (zie figuur hiernaast). Buiten de stad is het snel 2 graden koeler. U kunt zelf uw stad bekijken via de Klimaat-effect-atlas.

Voorkomen van oververhitting binnenshuis

Gebouwen kunnen de blootstelling aan hitte zowel doen afnemen als toenemen. Onderzoek gebaseerd op de KNMI’06 klimaatscenario’s toont aan dat oververhitting binnenshuis bij klimaatverandering vaker zal voorkomen en langer zal duren in een groter deel van de Nederlandse woningen.

Uit computersimulaties blijkt dat vrijstaande woningen en rijwoningen minder vaak last hebben van oververhitting dan appartementen. Dit geldt zowel voor appartementen onder het dak als meer centraal gelegen in het gebouw. De oriëntatie speelt hier ook een belangrijke rol in: woningen met vensters op het oosten en westen hebben meer oververhittingsuren dan woningen met vensters op het zuiden, omdat de zon op een zomermiddag heel hoog staat en dus minder goed naar binnen schijnt dan tijdens de ochtend en de avond wanneer de zon lager staat.

Beter geisoleerde huizen houden warmte langer vast dan slecht geisoleerde woningen

Verder warmen moderne, en dus beter geïsoleerde huizen sneller op dan oudere huizen: ze hebben ongeveer 3x zoveel overschrijdingsuren. Goed isoleren is belangrijk om warmteverlies in de winter te beperken, maar dezelfde isolatie zorgt ervoor dat in de zomer een oververhitte ruimte minder snel afkoelt. Het toepassen van beweegbare buitenzonwering en het extra ventileren van de woning als de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur heeft het meeste effect en kan ook opwarming in moderne, goed geïsoleerde woningen bijna volledig voorkomen.

Bron: TNO Factsheet Klimaatbestedige steden

Bron: RIVM Hitte-eilanden en nationale kaart

Het wordt wel 35 graden

Hitte in de stad hoger

Morgen ook nog smogalarm

Zonnekracht meting (realtime)