Brede steun in de Tweede Kamer voor motie om waarde van zonnepanelen niet mee te nemen bij WOZ

18 november 2018

Brede steun in de Tweede Kamer voor motie om waarde van zonnepanelen niet mee te nemen bij WOZ

Motie eerder dit jaar van PVV en SP haalde het niet, nu wel politiek draagvlak

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechter over de waardering van zonnepanelen in de WOZ-beschikking van de gemeente Arnhem, en de bezwaren daarover van een particulier, is er in de loop van het jaar veel te doen geweest over dit aspect. Veel gemeenten willen graag dat burgers op hun daken zonne-energie gaan gebruiken, voor de produktie van warmte en elektriciteit. Het doel daarbij is dat er minder fossiele energie nodig is die centraal wordt opgewekt, of gas geleverd voor de verbranding in woningen voor warm water en verwarming van de woning. 

De VVD en D66 willen nu een onderzoek naar de mogelijkheden om verduurzaming van woningen niet te laten leiden tot hogere lasten voor de burger via de gemeentelijke belastingen. Deze motie is met zeer grote meerderheid aangenomen. Wat opvalt is dat een verdergaande motie, twee maanden eerder, van SP en PVV met dezelfde aanleiding, maar een verstrekkender voorstel, namelijk "dat het kabinet ervoor zorgt dat zonnepanelen niet meewegen bij de WOZ", (nog) géén steun kreeg van een meerderheid. De minister had deze motie dan ook ontraden, en de uitvoering zou dus niet plaats gaan vinden. 

Intussen is onderzoek gedaan door Greenspread, waarin de materie beter bekend is, en de verschillende aspecten worden belicht. Dit onderzoek kunt u hier downloaden

NRP Spaar het Klimaat maakt zich al lang zorgen over zogenaamde 'perverse elementen' in het beleid van de overheid. De verduurzaming van uw woning moet uw energierekening verlagen, en uit die verlaging zou u de verduurzaming moeten kunnen financieren. De belasting die u moet betalen op het verbruik van gas en (fossiele) stroom zou daarbij een prikkel moeten zijn om dit mogelijk te maken en financierbaar. Indien echter ander type belasting het rendement van uw investering ongedaan maken, zijn verduurzamingsmaatregelen alleen nog te verwachten bij eigenaren die "milieubewustzijn" hoog in het vaandel hebben. En dat leidt onvoldoende tot verandering van de huidige situatie. Het geheel past natuurlijk in een groter plan, en visie op de energietransitie. Die visie wordt, ook door NRP Spaar het Klimaat, regelmatig geactualiseerd, aan de hand van veranderingen in de praktijk, beleid en wetgeving. De meest actuele versie kunt u hier downloaden.

Menno Snel

Helma Lodders (VVD)

Stefan Weyenberg (D66)

Alexander Kops (PVV)

Sandra Beckerman (SP)