Verlaging administratieve kosten woningcorporaties om verduurzaming te bevorderen

29 maart 2019

Verlaging administratieve kosten woningcorporaties om verduurzaming te bevorderen

De administratieve lasten voor woningcorporaties die samenhangen met het aanleveren van verplichte verantwoordingsinformatie gaan met een kwart omlaag. Dat is het gevolg van eenvoudiger regels voor de verslaglegging die op 27 maart door minister Ollongren (BZK) in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

De Woningwet 2015 zorgde voor een explosieve stijging van minder dan 30 naar 90 miljoen euro voor de administratieve lasten bij woningcorporaties. Een deel van de kosten was éénmalig.

"Corporaties moeten bijvoorbeeld op zes verschillende manieren de waarde van hun woningen bepalen. Dat kost hen jaarlijks al meer dan 25 miljoen euro", stelde Marnix Norder, voorzitter van de koepel van woningcorporaties AEDES.

De minister zet daarmee een volgende stap in de uitvoering van een convenant dat zij eind 2017 met de sector sloot. In 2018 zijn de administratieve lasten voor corporaties van het aanleveren van de prognose-informatie ook al met een kwart gedaald door uitvoering van het convenant.

Kern van de vereenvoudiging is dat de uitvraag van ministerie en andere instanties zo compact mogelijk is en met een ‘druk op de knop’ kan worden gedeeld. Pas als uit risicoanalyses blijkt dat er aanvullende informatie nodig is, volgt een gerichte uitvraag voor specifieke corporaties.

Bronnen: AEDES, Ministerie van BZK

Kajsa Ollongren (BZK)

Marnix Norder (AEDES)