Advies voor herstel economie: Focus op verduurzaming en nieuwbouw

11 juli 2020

Raad voor Leefomgeving adviseert kabinet voor exit strategie economisch herstel

Het kabinet moet na de coronacrisis prioriteit geven aan een herstelplan dat de economie en werkgelegenheid in Nederland bevordert en dat bijdraagt aan duurzaamheid. 

BEELD: ANP

Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in het rapport Groen uit de crisis, dat vrijdag wordt aangeboden aan vier ministeries.

“De lockdown heeft ons vooralsnog behoed voor een uitwaaierende pandemie, maar heeft tegelijkertijd bijgedragen aan een forse economische teruggang,” stelt de raad. “Het beheersen van de gezondheidscrisis en het dempen van de acute economische gevolgen van de Covid-19-crisis kregen vanzelfsprekend prioriteit in het kabinetsbeleid. Inmiddels zijn we in een fase beland waarin de economie zich met behulp van nieuwe steunmaatregelen geleidelijk kan herstellen.”

Meer nieuwbouw

De onderzoekers stellen verschillende maatregelen voor die het herstel van de Nederlandse economie moeten bevorderen. Zo moet het kabinet vaart maken met het verduurzamen van bestaande woningen en moet de subsidieregeling voor het isoleren van woningen worden versneld. Bovendien moet het plaatsen van zonnepanelen voor burgers worden gestimuleerd. Ook moeten er op korte termijn meer nieuwbouwwoningen komen. Een manier om dat te stimuleren is het verlagen van de verhuurdersheffing.

Volgens de raad is het verstandig om de komende tijd niet te investeren in de aanleg van nieuwe wegen, omdat deze minder nodig zouden zijn nu meer mensen thuiswerken door de coronacrisis. “De mobiliteit is teruggevallen naar lagere niveaus in de spits, online werken is in brede delen van de bevolking een geaccepteerde werkvorm geworden en we blijken bereid om onze verplaatsingen te beperken,” luidt het advies. Door te besparen op nieuwe wegen kan het kabinet investeren in andere, doelgerichtere maatregelen.

Verduurzaming

Ten slotte vinden de onderzoekers dat het kabinet meer moet doen aan de verduurzaming van Nederland. Hiervoor moet de uitvoering van het klimaatakkoord en de transitie naar een CO2-vrije economie topprioriteit krijgen. Elektrisch rijden en fietsen moet in de toekomst dan ook het nieuwe normaal worden.

“Of dit blijvende veranderingen zijn is nog onzeker, maar de raad vindt dat het kabinet met het herstelbeleid moet inspelen op veranderingen als daarmee een extra impuls kan worden gegeven aan de transitie naar een meer duurzame economie,” zo luidt de conclusie van het rapport. “De opgaven waar ons land voor staat als het gaat om het waarborgen van ecologische duurzaamheid en de realisatie van een betere en gezondere leefomgeving, zijn urgent én belangrijk. De coronacrisis doet daar niets aan af.”

Bron: Het Parool10 juli 2020, 8:06