Aardgasvrije wijken programma 2021

7 mei 2021

Aardgasvrije wijken programma 2021

Tweede ronde proeftuinen

Op 26 oktober 2020 zijn de 19 nieuwe proeftuinen bekend gemaakt. De proeftuingemeenten krijgen een rijksbijdrage om een dorp, wijk of buurt aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. De selectie is gebaseerd op een voorstel van de Adviescommissie aardgasvrije wijken. Bij alle plannen is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en betrokkenheid van bewoners. 71 gemeenten hebben een aanvraag ingediend. 

Gemeente Dorp/wijk/buurt Techniek en bron Kenmerkend element
Amsterdam Wilhelmina Gasthuis MT-warmtenet, TEO en elektriciteit Trekkende rol energiecoöperatie
Apeldoorn Kerschoten en Kerschoten-West MT-warmtenet, TEA en elektriciteit Veelzijdige aanpak gericht op opschaling
Arnhem Elderveld-Noord LT-warmtenet, TEA en elektriciteit Open warmtenet en integrale wijkaanpak
Deventer Zandweerd Bronnet met individuele warmtepompen, deels MT-warmtenet, TEA en elektriciteit Keuzemenu voor gebouweigenaren en brede wijkontwikkeling
De Wolden Schoolkring Ansen Groen gas en hybride warmtepompen Bottom-up initiatief in landelijk gebied
Doesburg De Ooi MT-warmtenet, TEO en elektriciteit Integrale aanpak met veel aandacht voor participatie
Goeree-Overflakkee Stad aan 't Haringvliet Waterstof

Bottum-up initiatief met stap voor stap opschaling

Groningen De Wijert Aardgasvrij-ready, LT-warmtenet

Aardgasvrij-ready als onderdeel van wijkverbetering

's-Hertogenbosch Het Zand (Z)LT-warmtenet/bronnen met individuele wamrtepompen, zonnewarmte Bottum-up initiatief met stap voor stap opschaling

Hilversum

De Hilversumse Meent Individueel elektrische warmtepompen, kleinschaling collectieve bodemenergie Bottum-up initiatief met stap voor stap opschaling
Hoogeveen Erflanden Waterstof Stapsgewijze aanpak in bredere context voor toepassing waterstof
Lingewaard Zilverkamp MT-warmtenet, industriële restwarmte Open warmtesysteem en ontzorgende aanpak
Nijmegen Hengstdal MT-warmtenet, collectieve lucht/water warmtepomp Modulair warmtesysteem in een coöperatieve aanpak
Opsterland Wijnjewoude, postcode 9241 Groengas, biomassa Bottum-up initiatief in het landelijk gebied
Pijnacker-Nootdorp Klapwijk MT-warmtenet, geothermie Geothermie in de wijk verbonden met glastuinbouw
Roermond Maasniel, Tegelarijeveld LT-warmtenet, industriële restwarmte Restwarmte als aanjager wijkgerichte aanpak
Rotterdam Bospolder-Tussendijken HT-warmtenet, industriële restwarmte Energietransitie als integraal onderdeel van wijkverbetering
Venlo Hagerhof-Oost MT-warmtenet, TEO en elektriciteit Opschaalbare aanpak met aquathermie
Zwolle Berkum MT-warmtenet, geothermie Stapsgewijze aanpak met aandacht voor energiebesparing

HT-warmtenet = hoge temperatuur, afgifte temperatuur circa 90 graden. MT-warmtenet = midden temperatuur, afgifte temperatuur 55 - 70 graden. LT-warmtenet = lage temperatuur, afgifte temperatuur 30 - 55 graden. (Z)LT warmtenet = zeer lage temperatuur, afgifte temperatuur 10 - 30 graden. TEO = thermische energie uit oppervlaktewater. TEA = thermische energie uit afvalwater.

Derde ronde proeftuinen

In 2021 kunnen gemeentes zich aanmelden voor de derde selectieronde proeftuinen. De uitvraag hiervan start naar verwachting op 1 juni 2021. De bekendmaking van de selectie vindt dan plaats in het eerste kwartaal van 2022.

Het beschikbare budget voor de derde ronde is 50 miljoen. In de eerste ronde is 120 miljoen verdeeld, en in de tweede ronde 100 miljoen. Van het totale beschikbare budget van 435 miljoen is, op ca. 10 miljoen na voor onvoorziene omstandigheden, het gehele budget 'verplicht' dat tot 2028 wordt uitgegeven.