Aardbevingen in Groningen of vrienden maken in Rusland?

4 maart 2015

Aardbevingen in Groningen of vrienden maken in Rusland?

Het aardgas-debat is ook in Den Haag aan de orde, maar Kamp denkt nog niet aan besparing

Iedereen kan aanvoelen dat verspillen van aardgas bijdraagt aan blijvend grote risico's voor Groningers. Dat is onaanvaardbaar geworden. Het is echter de vraag of de afspraken in het energie-akkoord bijdraagt aan een besparing op aardgas. Door het bestuderen van de feiten kan de discussie beter worden gevoerd. Spaar het Klimaat berekende als volgt het effect van rigoreuze energetische renovatie.

Volgens SodM zal 12 miljard per jaar leiden tot bevingen minder dan 1.5 op de schaal van Richter. Een zaak van nationaal belang die grote consequenties zal hebben.
Een nuchtere rekensom levert het volgende beeld op van wat een zeer ambitieuze strategie voor reductie van gasverbruik zou opleveren. 
Alle huishoudens in Nederland samen verbruikten in 2013 ongeveer 9,4 miljard m3 gas. Dus zelfs als we er met z'n allen in slagen om dit te halveren -en dat is economisch en technisch zeker haalbaar- dan zal de rest van de oplossing moeten komen uit een combinatie van 

1. beperking van het verbruik in andere gebouwen

2. energiebesparing in de industrie

3. minder gas voor elektriciteitproductie 

4. minder export

5. meer import van gas uit Rusland.

Het plaatje met de gasbronnen komt van het NAMplatform. Informatie over aardgasvraag- en aanbod treft u aan op deze site

Groningen

Rusland

Vladimir Poetin