Grote regionale verschillen in 'overstapgedrag' bij huishoudens per provincie, maar ook per buurt

20 oktober 2018

Grote regionale verschillen in 'overstapgedrag' bij huishoudens per provincie, maar ook per buurt

Tweede Kamer stelde vragen naar het overstapgedrag van nederlandse burgers

Overstappen van energieleverancier

Uit onderzoek afgelopen zomer van de Autoriteit, Consument & Markt (ACM) blijkt dat er in 2017 wéér meer consumenten zijn overgestapt van energieleverancier. Het ging om totaal 1,3 miljoen huishoudens. Steeds meer mensen zien in dat dit veel geld bespaart.

In de nieuwe ‘Energiemonitor 2018’ die de ACM jaarlijks uitgeeft staan een aantal opvallende positieve zaken. Bijvoorbeeld dat het percentage mensen dat denkt binnen een uur klaar te zijn met vergelijken en overstappen is toegenomen (van 28% naar 36%). Het percentage consumenten dat denkt dat ze langer bezig is dan twee uur, is gedaald en wel van 53% naar 42%. Er zijn nog weinig exacte data beschikbaar over de werkelijke tijd dat het kost om over te stappen.

Tevreden over overstap

Van alle overstappers is 91% tevreden met de verwerking daarvan. Waar er nog steeds veel mensen zijn die denken dat overstappen fout gaat blijkt uit deze cijfers dat het nog maar in een enkel geval zo is.

Herhaalde overstap

Als consumenten eenmaal de smaak te pakken hebben gaan ze vaker voor de bijl. Een veel groter deel dan voorheen geeft nu aan dat ze binnen nu en 3 jaar nog een keer gaan overstappen. Dit gaat om een percentage van 28% (tegenover 14% in 2015). Daarbij speelt wellicht het feit mee dat ze het ook steeds minder ingewikkeld vinden om energie te vergelijken en zich te oriënteren op een nieuwe leverancier.

Onderzoek van CBS 

In 2017 is ruim 12 procent van de huishoudens overgestapt naar een andere energieleverancier. Zij betrokken hun aardgas en elektriciteit aan het eind van het jaar dus van een andere energieleverancier dan het jaar daarvoor. Dit meldt het CBS naar aanleiding van een vraag vanuit de Tweede Kamer.

Er zijn grote regionale verschillen. Het hoogst is het aandeel overstappers in het noorden en oosten van het land. In Staphorst, Tubbergen, Dinkelland en Wierden, gemeenten in Overijssel, heeft zo’n 20 procent van de huishoudens gewisseld van energieleverancier. Hoger dan 18 procent is het aantal overstappers in Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Heeze–Leende en Best (Noord-Brabant), Bunschoten (Utrecht) en Scherpenzeel (Gelderland). 
Relatief laag is het percentage overstappers in het zuidwesten van het land en in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De laagste percentages overstappers zijn te vinden in Zeeland: Sluis (2,9 procent), Hulst (3,8 procent), Veere (4,6 procent), Vlissingen (5 procent), Terneuzen (5,1 procent).

De cijfers verschillen ook binnen steden. In Den Haag is nog geen 8 procent van de huishoudens gewisseld van energieleverancier, maar het percentage overstappers loopt uiteen van (bijna) 14 (buurten Marlot, De Lanen, De Velden) tot net boven 2 (Haagse Bos, Zuiderpark).

Bron en methode

De basisgegevens over het overstappen komen uit het Centraal Aansluitingenregister. In dit register staan alle aansluitingen op het openbare aardgas- en elektriciteitsnet met per aansluiting de actuele energieleverancier. Voor de analyse zijn alleen aansluitingen van particuliere woningen gevolgd waar op 31 december 2016 en 31 december 2017 hetzelfde huishouden woonde. Huishoudens die naar een nieuwe woning zijn verhuisd en op het nieuwe adres een andere energieleverancier hebben, worden daarmee niet tot de overstappers gerekend.

Wilt u zien hoeveel huishoudens in uw gemeente overstappen, kijk dan hier

Bronnen: ACM 4-6-2018, CBS 19-10-2018.

Overstappen