Missie NRP Spaar het Klimaat

NRP Spaar het Klimaat heeft als missie om klimaatvriendelijke, gezonde en comfortabele gebouwen voor iedereen te realiseren. Spaar het Klimaat en haar partners streven ernaar om, met kennis, de transitie naar klimaatvriendelijke, gezonde en comfortabele gebouwen te versnellen. Spaar het Klimaat werkt nauw samen met partners om eindgebruikers voor te lichten, obstakels voor hen te signaleren en te minimaliseren. Spaar het Klimaat onderhoudt een directe en open dialoog met de overheid om zo relevante regelgeving te beïnvloeden.

Spaar het Klimaat is vanaf 2015 verbonden als themagroep aan het NRP, platform voor renovatie en transformatie. Bekijk de video over de start van deze samenwerking.