Provincies willen meer aandacht geven aan gebouwde omgeving

31 januari 2019

Provincies willen meer aandacht geven aan gebouwde omgeving

NRP Spaar het Klimaat organiseerde uitleg door IPO én gesprek met lijsttrekkers 3 provincies

Op 31 januari kwamen ruim 30 vertegenwoordigers van partners van NRP en kandidaten voor de provinciale statenverkiezingen op 20 maart bijeen voor een gesprek over de afspraken aan de klimaattafel gebouwde omgeving.

Ronald Prins, coordinator energietransitie bij de Provincie Zuid-Holland, en lid van de klimaattafel Gebouwde Omgeving namens alle provincies (IPO), gaf uitleg aan de resultaten van de Klimaattafel onder leiding van Diederik Samsom. Leden van de themagroep Spaar het Klimaat waren via diverse branche-organisaties, zoals AEDES (woningcorporaties), VNO/NCW (industrie), VOBN (beleggers) aan die tafel vertegenwoordigd.

De provincies zijn al druk bezig geweest met het opstellen van regionale energiestrategien, maar zijn nauwelijks nog bij de bevolking bekend. Intussen moeten de gemeenten in 2020-2021 de lokale warmtevisies gereed hebben, zodat alle buurten, straten, bewoners op de hoogte zijn van de toekomstige energievoorziening. Het tempo van energiebesparing zou omhoog moeten, maar het doel voor de klimaattafel is begin 2018 verlaagd van 7 Mton (regeerakkoord 2017) naar 3,4 Mton (voorjaar 2018). De provincies hebben in het verleden onder andere invloed gehad via energiebedrijven, maar die rol als aandeelhouder is als gevolg van liberalisering vanaf eind jaren 90 verzwakt en uiteindelijk uitgespeeld door de verkoop van de aandelen. Het dividend, of na verkoop van de aandelen de opbrengsten uit de verkoop, is zelden voor meer dan 10% ingezet voor energiebesparing of duurzame energieprojecten. 

Inleider Ronald Prins (lid Klimaattafel Gebouwde Omgeving namens provincies)

Rob van Muilekom (Utrecht - PvdA)

Michiel Klein (Noord-Holland - ChristenUnie)

Dennis Heijnen (Noord-Holland - CDA)

Tiko Smetsers (Flevoland - D66)

Zita Pels (Noord-Holland - GroenLinks)

André van Schie (Utrecht - VVD)