PBL: Rijk moet bijspringen bij verduurzaming

18 februari 2021

Bron:  ANP, NRC, PBL, bewerkt door VOOA

Zonder ingrijpen van het Rijk gaat het niet lukken alle woningen en andere gebouwen voor 2050 aardgasvrij te maken, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzocht veertien wijken die vooroplopen in de energietransitie en ontwaarde een aantal "structurele knelpunten" die alleen door de rijksoverheid kunnen worden weggenomen, zoals vertragende wetgeving en gebrek aan kennis, kunde en tijd bij gemeenten. 

Het onderzoek, uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken, is "een foto van wat er gebeurt bij het aardgasvrij maken van deze wijken", zegt projectleider Marloes Dignum. "Veel van de knelpunten die deze wijken tegenkomen, kunnen zij zelf niet wegnemen. Die behoeven aandacht van het Rijk, zodat de energietransitie versneld kan worden."

In januari bleek uit een rondgang van NRC langs de eerste 27 wijken die subsidie hebben ontvangen in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW), een initiatief van het ministerie om wijken te verduurzamen, dat gemeenten meer steun verwachten van de rijksoverheid.

in september afgelopen jaar kwam PBL met een startanalyse van ruim 13 duizend wijken.