Nationaal Isolatieplan politiek stap dichterbij in formatie

13 september 2021

Nationaal Isolatieplan politiek stap dichterbij in formatie

CDA, ChristenUnie en Groenlinks nemen initiatief over van Consumentenbond, bouw- en energieverenigingen

Bron: Website ChristenUnie

Datum: 13 september 2021

ChristenUnie, CDA en Groenlinks doen 12 voorstellen voor snellere, slimmere en socialer woningen te isoleren.

De meest duurzame energie is de energie die niet hoeft te worden opgewekt. De meest comfortabele woningen zijn goed geïsoleerde woningen waar het in de winter niet te koud en 's zomers niet te warm wordt. Sinds de oliecrisis in de jaren '70 van de vorige eeuw, dus ruim 50 jaar, worden woningen al na-geïsoleerd. Toch zijn er nog steeds miljoenen woningen niet of onvoldoende geïsoleerd om in 2050 een klimaatneutrale (of zelfs energieneutrale) gebouwde omgeving te hebben in Nederland.

De gezondheid van veel mensen vraagt om een comfortabeler binnenklimaat. Vocht en kou leiden tot schimmels die de gezondheid schade kunnen toebrengen, en de woningen doen verkrotten. Met name vloeren zijn onvoldoende geisoleerd bij de eerste isolatieplannen, en er is onvoldoende aandacht geweest voor effectieve en energiezuinige ventilatie.

De energierekening van veel huishoudens moet omlaag om armoede te voorkomen. Met slecht geïsoleerde woningen raken steeds meer mensen in betalingsproblemen door de hoge energierekeningen. 

Het tempo van de na-isolatie is veel te laag. Met de subsidies kunnen slechts enkele tienduizenden woningen per jaar worden geholpen (volgens sommigen ongeveer 65 duizend per jaar). Het effect van de beperkte subsidies is ook dat anderen wachten blijven totdat er weer een potje bij de gemeente, provincie of in Den Haag beschikbaar wordt gesteld. 

Het tempo moet volgens ChristenUnie, CDA en Groenlinks omhoog naar 200 duizend isolatiemaatregelen per jaar. In 2008 stelde Jan Terlouw voor met een energietransitieplan dat er 300 duizend woningen per jaar zouden worden geisoleerd, een verdriedubbeling van het tempo op dat moment. Dat plan belandde door toedoen van nieuwe kabinetten Rutte in de prullenbak, en Nederland behaalde geen van haar afgesproken beleidsdoelstellingen. Ook niet van het Energieakkoord én het kabinetsakkoord in 2017, die beiden voorzagen in 1 Mton CO2-reductie per jaar in de gebouwde omgeving. Maar als snel na de afspraken in het regeerakkoord van 2017 kwam de minister van Economische Zaken en Klimaat met een herziening van de doelstellingen over de verschillende sectoren op basis van een kosten-efficient Klimaatbeleid. Dat werd het Klimaatakkoord voorgelegd als doelstelling. De doelstelling werd meer dan gehalveerd voor de gebouwde omgeving tot 3,4 Mton tussen 2023-2030 (7 jaar). Het klimaatakkoord verhoogde de doelstelling voor de industrie en energiesector.

Opnieuw staat in dit Isolatieplan de wijkgerichte aanpak centraal. Die is in het verleden het meest effectief gebleken. Het werkt min of meer hetzelfde als de nieuwe auto van de buren. Als het huis van de buren wordt aangepakt, is er meer motivatie voor het aanpakken van het eigen huis. En voor huurwoningen is het nog logischer en gemiddeld 40% goedkoper door een gecombineerde aanpak. 

De voorstellen gaan uit van de volgende 12 punten:

1. Sneller: verdrievoudig het tempo van isoleren

2. Slimmer: bundel vraag én aanbod

3. Socialer: extra ondersteuning voor lage inkomens

4. Benut de kracht van de lokale gemeenschap en werk zo aan enthousiasme en draagvlak

5. Lokale isolatieteams bieden maatwerk

6. Voor vakkundige isolatie zijn vakmensen nodig

7. Pak isolatie niet 'geïsoleerd' aan

8. Gezond en milieuvriendelijk isoleren

9. Haal welstand uit nee-stand (bijvoorbeeld bij buitengevel isolatie)

10. Maak subsidies en financiering eenvoudiger en aantrekkelijker

11. Boter bij de vis

12. Volhouden!

De coalitie van politieke en maatschappelijke partijen die deze voorstellen doen is breed, maar kan vanzelfsprekend nog breder. Daarom worden collega-partijen (politiek en maatschappelijk) uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het manifest "Nationaal Isolatieprogramma".

Lees alles in het Manifest (download)