Nationale en regionale politiek in gesprek met Renovatie-specialisten

25 februari 2015

Nationale en regionale politiek in gesprek met Renovatie-specialisten

Albert de Vries (PvdA), Huri Sahin (GL), Ellen Verkoelen (CDA) en Said Kasmi (D66)

Dick Tommel, voorzitter NRP themagroep Spaar het Klimaat gaf leiding aan het gesprek over het concept-rapport "Energiebesparing in de bestaande bouw: goed voor Nederland". Vragen en commentaar van Albert de Vries (PvdA), maar ook van Els Bos (FNV), Frank Bijdendijk (NRP), diverse onderzoekers en bedrijven werden behandeld. Daarna kwam, in gesprek met drie kandidaten voor de provinciale staten, aan de orde op welke manier de potentiele kansen kunnen worden gerealiseerd. 

NRP Spaar het Klimaat wil nog voor de statenverkiezingen het definitieve rapport aanbieden aan het kabinet en Tweede Kamer.

Uit de cijfers blijkt dat Nederland zich "uit de crisis" kan renoveren en de verloren gasbaten makkelijk kan compenseren uit toegenomen economische activiteit. De helft van de 80 duizend banen die verloren is gegaan (van bouwvakker tot architect, bouwbegeleiding, ingenieurs en instituten) komt weer aan het werk. De effecten op de rijksbegroting zijn zeer positief, door de toegenomen economische activiteit levert dit de rijksbegroting 2,7 miljard euro op. Dick Tommel: "Omdat volgens de begrotingsregels de toekomstige belastingopbrengsten niet worden meegerekend, heeft het kabinet niet het inzicht dat de markt wel heeft. De rijksoverheid maakt het zichzelf daardoor onnodig moeilijk."

NRP Spaar het Klimaat zal de adviezen van Albert de Vries, Huri Sahin (GL), Ellen Verkoelen (CDA) en Said Kasmi (D66) verwerken in een rapport en zal Kabinet en Tweede Kamer benaderen om het rapport in ontvangst te nemen. Huri Sahin: "In onze provincie staan meer gebouwen dan in welke andere provincie ook, renovatie is een grote kans voor de werkgelegenheid."

Aan de beleidstafel namen 18 deskundigen uit de advieswereld, toeleveranciers en bouwers deel.

 

Albert de Vries

Huri Sahin

Ellen Verkoelen

Said Kasmi