Heropening SEEH voor eigenaar én bewoner

11 juli 2019

Heropening SEEH voor eigenaar én bewoner

Half augustus wordt regeling bekend. Alleen maatregelen ná die tijd kunnen worden gehonoreerd

Subsidie energiebesparing eigen huis weer open 

Bron: RVO

Op vrijdag 28 juni 2019 is bekend gemaakt dat na een tijdelijke stop de SEEH weer opengaat voor eigenaar én (tevens) bewoner. De SEEH bestaat ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woonverenigingen en -coöperaties. 

De SEEH stimuleert de eigenaar/bewoner van een woning energie te besparen. 

Wil een eigenaar/bewoner hiervoor in aanmerking komen, dan moet deze minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning hebben uitgevoerd en betaald. 

Na uitvoering en betaling vraagt de eigenaar/bewoner de subsidie aan

Voorwaarden zijn verder dat: 

  • de aanvrager zowel eigenaar als bewoner is van de woning; 
  • voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH; 
  • de maatregelen voldoen aan de gestelde voorwaarden; 
  • de uitvoering plaats vindt nadat de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. 
  • de publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting half augustus plaats. 

 € 84 miljoen subsidie beschikbaar 

Tot 1 januari 2021 is er voor de SEEH eigenaar/bewoner € 84 miljoen subsidie beschikbaar. Het voornemen is om vervolgens vanaf 1 januari 2021 investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen te subsidiëren vanuit de te verbreden regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Via de ISDE is dan tot en met 2030 ook subsidie beschikbaar om woningen te isoleren. 

Urgenda-zaak 

De SEEH voor eigenaar/bewoner voeren we uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met deze heropening van de regeling komt de regering tegemoet aan de uitspraak in de Urgenda-zaak. 

Stichting Urgenda eiste dat de Nederlandse staat ervoor zorgt dat de CO2-uitstoot snel vermindert. Energiebesparing in de gebouwde omgeving helpt daarbij. 

Save the date 

Op donderdagmorgen 29 augustus 2019 zal RVO naar verwachting een voorlichtingsbijeenkomst houden voor bouwbedrijven en gemeenten, en andere stakeholders in de Jaarbeurs in Utrecht. 

RVO zal dan een toelichting geven op de inhoud van de regeling en de belangrijkste aspecten van het aanvragen van subsidie uitleggen. 

  • RVO verwacht dat woningeigenaren vanaf 2 september 2019 hun subsidieaanvraag kunnen indienen. 
  • Bij de publicatie in de Staatscourant meldt RVO meer informatie over de regeling te willen publiceren. Tot die tijd is dat niet mogelijk. 
  • Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces. 

Wilt u een uitnodiging ontvangen van RVO? Stuur een mail aan RVO en onderteken deze met naam, organisatie en email adres.

Subsidiekraan besparing