Helft energieleveranciers betaalt consument geen redelijke prijs voor zonproductie

31 mei 2022

Helft energieleveranciers betaalt consument geen redelijke prijs voor zonproductie

Directeur Consumentenbond vraagt Autoriteit Consument en Markt om leveranciers tot orde te roepen

De helft van de Nederlandse energieleveranciers betaalt consumenten te weinig voor overtollige stroom die zij met hun zonnepanelen terugleveren aan het stroomnet. Dat meldt de Consumentenbond na eigen onderzoek, door Peter van der Wilt.

HET PRINCIPE UITGELEGD

Wat is 'overtollige stroom'? Dat is stroom die niet direct zelf wordt gebruikt, maar wordt teruggeleverd aan 'het net'. Schematisch ziet dat er als volgt uit. De rode lijn is de productie van de zonnepanelen, de groene lijn is je eigen gebruik. De blauwe lijn laat het saldo zien (rood minus groen). Alles in een situatie zonder dat de teruglevering/loop wordt geblokkeerd. Horizontaal is de tijd van de nacht-dag-avond uitgezet.

Bij het plaatje: bij salderen is je overproductie in oranje, dus op een later tijdstip, zonder financiële consequenties, te consumeren. In dit plaatje bijvoorbeeld in de avond, wanneer de blauwe lijn boven het nulniveau komt, verbruik je energie. Als salderen niet meer kosteloos mag, dan zul je dus voor je oranje energie alleen maar de kale energieleveringsprijs van 7 cent krijgen, en betaal je voor je energie die je ‘s avonds opneemt weer 22 ct. (Bron: Olino, Marcel van der Steen, Veldhoven)

Consumenten die met hun zonnepanelen op jaarbasis meer stroom opwekken dan zij gebruiken, geven die overtollige stroom terug aan het net. Daarvoor krijgen ze van hun energieleverancier een zogeheten terugleververgoeding. Deze vergoeding moet redelijk zijn, zoals in 2005 vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (toen nog onder andere naam). Tot 2014 was vastgelegd dat minimaal 70% van het kale leveringstarief een redelijke vergoeding was. In afwachting van de nieuwe Energiewet is er nu geen vastgelegd percentage. De Consumentenbond gaat in zijn onderzoek daarom uit van de eerder gestelde 70%.

VEEL TE WEINIG

De Consumentenbond bekeek de modelcontracten van 30 energieaanbieders en vergeleek daarbij het leveringstarief voor stroom met de terugleververgoeding. Van de 30 onderzochte energieleveranciers halen 14 (bij lange na) niet die 70%. Daarvan betalen 6 aanbieders zelfs minder dan 15% van het kale leveringstarief (exclusief belastingen en opslagen) die zij hun klanten rekenen. Zie hier voor het overzicht.

EnergyZero en DGB Energie betalen het slechtst: hun vergoeding voor zonnestroom bedraagt slechts 7% van het leveringstarief. Van de grote leveranciers betaalt Essent het slechtst: 11% van het leveringstarief. 

VOOR EEN DUBBELTJE OP DE 1E RANG

‘Volstrekt oneerlijk’, vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘De energieleveranciers hebben de afgelopen maanden hun leveringstarieven enorm verhoogd. Tegelijkertijd zitten zij voor een dubbeltje op de eerste rang, door een minimale vergoeding te geven aan particulieren die stroom aan hen leveren.'

VERGELIJKEN LOONT

Van 15 aanbieders is de terugleververgoeding even hoog of zelfs iets meer dan het leveringstarief dat zij rekenen. De vergoedingen lopen uiteen van een schamele 3 cent tot maar liefst 66 cent per KwH.

Molenaar: ‘Bij een overschot op jaarbasis van 1000 kWh zelf opgewekte stroom scheelt dat meer dan €600. Dat is een flinke smak geld. Het loont voor zonnepaneelbezitters dan ook om aanbieders met elkaar te vergelijken. Een leverancier die goedkoper lijkt, kan door zijn schrale terugleververgoeding misschien toch geen voordelige keuze zijn.'

TOEZICHTHOUDER

De Consumentenbond roept leveranciers met zeer lage teruglevertarieven op om deze in verhouding te brengen met hun leveringstarieven. De Consumentenbond heeft zijn bevindingen gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt. Deze moet toezien op de redelijkheid van de teruglevertarieven.

Bronnen: Consumentenbond, Tweakers, Milieucentraal. 

Datum: vanaf 13-05-2022

Meer informatie over de tarieven per leverancier voor teruglevering in 2022 (Bron: Energievergelijk.nl)

Energieleverancier Terugleververgoeding 2022
BudgetEnergie Kale leveringstarief
CleanEnergy € 0,08 per kWh, inclusief btw
Coolblue Energie € 0,14786 per kWh, inclusief btw, energiebelasting en ODE
Delta Energie Kale leveringstarief
DGB Energie € 0,03025 per kWh, inclusief btw
easyEnergie Kale leveringstarief
EnergyZero € 0,115 per kWh
Engie Kale leveringstarief
Energiedirect.nl € 0,05 per kWh, exclusief energiebelasting en btw
Eneco Kale leveringstarief
Energie van Ons Kale leveringstarief, plus btw
Essent € 0,055 per kWh, exclusief btw
Frank Energie Kale leveringstarief, afhankelijk van de dynamische energieprijs
Green Choice € 0,08 per kWh, inclusief btw
HVC energie Kale leveringstarief
Innova Energie Kale leveringstarief
Mega 0,05 euro per kWh
NLE Kale leveringstarief
om | nieuwe energie Kale leveringstarief, inclusief btw
Oxxio Kale leveringstarief
Powerpeers € 0,11 tot 5.000 kWh (daarna € 0,05 per kWh)
Pure Energie € 0,0726 per kWh, inclusief btw
Shell Energy € 0,10 per kWh
United Consumers Kale leveringstarief
Vrijopnaam € 0,05 per kWh
Vandebron € 0,121 per kWh, inclusief btw
Vattenfall € 0,07 per kWh (btw vrij)
Woon energie Kale leveringstarief

Aan de inhoud van de tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Op Tweakers treft u ook een -nog meer gedetailleerde lijst aan)

SALDEREN VERLENGD

Begin februari 2022 heeft de minister voor Klimaat en Energie bekend gemaakt dat tot 2025 de salderingsregeling niet wordt verminderd en aan een nieuw voorstel wordt gewerkt. 

Waarom?

"Afbouw salderingsregeling (februari 2022)
De salderingsregeling heeft afgelopen jaren succesvol bijgedragen aan de toename van duurzame opwek. De regeling draagt echter niet bij aan het efficiënt gebruiken van het net, omdat gebruik van elektriciteit op moment van productie niet wordt gestimuleerd. Het vorige kabinet heeft u het voorstel tot Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag, ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers aangeboden, Kamerstukken 35594. Als gevolg van de opgelopen vertraging in de behandeling door de controversieel verklaring, is de in het wetsvoorstel opgenomen ingangsdatum van de afbouw van de salderingsregeling van 1 januari 2023, niet meer haalbaar. Daarnaast beraadt het kabinet zich nog op eventuele aanpassingen op dit wetsvoorstel. Ik zal u zo snel mogelijk in het tweede kwartaal hierover informeren en wil uw Kamer dan ook verzoeken om het wetsvoorstel tot die tijd aan te houden."

In de situatie dat de regeling zou worden afgebouwd vanaf 2023, zou het volgende gebeuren met de -relatief gunstige- terugverdientijd. In beeld gebracht door Milieucentraal. De energieleveranciers lijken een voorschot te nemen op de toekomst. Leveranciers van batterijen zien echter juist mogelijkheden in de slechte verkoopbaarheid van zonnestroom als de zon schijnt.