DNB: "help financieel kwetsbaren met verduurzaming woning"

19 februari 2023

DNB:

Onderzoek onder 2000 respondenten in energiecrisis

Nederlandse huishoudens hebben in reactie op de sterk gestegen energieprijzen massaal de thermostaat lager gezet en zijn korter gaan douchen. Ook hebben huiseigenaren vaker hun woning geïsoleerd.
Om uit de energiecrisis te komen is het echter verstandig dat de overheid financieel kwetsbare huishoudens als eerste helpt om de woning te verduurzamen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

DNB stelt dat ongeveer 1 miljoen huishoudens een laag inkomen en hoge energierekening zou hebben bij aanhoudend hoge prijzen en de afbouw van huidige compensatiemaatregelen als het prijsplafond. Waarschijnlijk ligt dit aantal in de praktijk iets lager omdat huishoudens ook energie besparen. Financieel kwetsbare huishoudens zijn daarbij vaak huurder bij een corporatie. Ook hebben ze vaak minder inzicht in de eigen energierekening of besparingsopties.

Op basis van de uitkomsten van een enquête onder bijna 2000 huishoudens en onderzoek doet DNB drie aanbevelingen aan de overheid. Zo zou de overheid het beleid in eerste instantie moeten richten op de minst duurzame huurwoningen van financieel kwetsbare huishoudens. Daar is namelijk de meeste winst te behalen. Dat kan bijvoorbeeld door corporatiewoningen met de slechtste energielabels als eerste aan te pakken.

Daarnaast dienen de informatievoorziening over verduurzamingsmogelijkheden en de financiering voor huiseigenaren verbeterd te worden. De enquêteresultaten duiden er volgens DNB namelijk op dat huishoudens onvoldoende op de hoogte zijn van wat nodig is om te verduurzamen en wat de mogelijkheden zijn. Vooral huishoudens met een relatief laag inkomen hebben hier minder weet van.

Tot slot beveelt DNB aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de duur en werking van de compensatie van de hoge energierekening. Huishoudens gaan er mogelijk vanuit dat ze door de overheid langdurig zullen worden gecompenseerd voor de hoge kosten van gas en elektriciteit. Dit kan ervoor zorgen dat huiseigenaren minder bereid zijn in verduurzaming te investeren. Door duidelijker te maken dat de energieprijzen voor de meeste huishoudens zeer waarschijnlijk nog langere tijd hoger zullen blijven, kan de investeringsbereidheid toenemen.

Bron: Bouwnieuws, ANP, DNB