Over deze actie

Over deze actie

De campagne "Ik spaar het klimaat" richt zich op politici en burgers die zich willen inzetten voor energetische renovatie.

Sinds 2005 richt Spaar het Klimaat zich, zonder subsidies van overheden, uitsluitend op basis van sponsorbijdragen van bedrijven en belangeloze inzet van burgers, op de beinvloeding van de politieke besluitvorming om energiebesparing in de gebouwde omgeving, kortweg: energetische renovatie, hoger op de politieke agenda te zetten. Tevens wil zij dat het tempo van energetisch renoveren structureel wordt verhoogt, zodat energiebesparing bijdraagt aan CO2-reductie in Nederland.

Vanaf 2015 is Spaar het Klimaat een themagroep binnen het Nationaal Platform voor transformatie en renovatie. Het NRP richt zich op een duurzaam gebruik van de bestaande gebouwen en voorkomt daarmee dat het nederlandse landschap nog sneller "dichtslibt" met nieuwe woon- en bedrijfsterreinen, ten koste van sportterreinen, landbouwgebieden en natuur. Meer informatie op www.nrp.nl. Daar vindt u ook de namen van bedrijven en personen die bijdragen aan de campagne "Ik spaar het klimaat".

Kandidaten van politieke partijen en gekozen vertegenwoordigers die de verklaring hebben ondertekend, kunnen zich dus gesteund voelen door een grote coalitie. Daar waar mogelijk werken wij samen met andere niet-overheidsorganisaties én met overheden. Gekozen vertegenwoordigers die energetische renovatie hoog op de agenda zetten, kunnen rekenen op onze steun en -waar mogelijk- onderbouwde antwoorden op hun vragen.

Nu de verkiezingen voor de Tweede Kamer achter de rug zijn, richten wij ons op de verkiezingen van de 338 gemeenteraden op 21 maart 2018. Kandidaten van alle politieke partijen wordt nu opgeroepen om de verklaring 'tegen verspilling van energie' te tekenen op deze website.

Indien uw wilt deelnemen aan het symposium met de "kick-off" voor de Gemeenteraadsverkiezingen op donderdag 11 januari 2018

AANMELDEN SYMPOSIUM en/of AFSCHEIDSRECEPTIE Dr. D.K.J. Tommel